Anayasa Mahkemesi'nin kararı, AİHM'ne götürülecek

Sivil Dayanışma Platformu (SDP) Başkanı Ayhan Ogan , Anayasa Mahkemesi'nin değişiklik paketiyle ilgili verdiği kısmi iptal kararının hukuk dışı ve keyfi bir uygulama olduğunu söyledi. Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararla Anayasal yetkisi olmamasına rağmen esastan denetleme yaptığını söyleyen Ogan, hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü ilkesine sahip çıkmak amacıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) gitmeye karar verdiklerini belirtti.

SDP üyesi hukukçular, Sirkeci'deki Legacy Ottoman Otel'de düzenledikleri basın toplantısında Anayasa Mahkemesi'nin Anayasa Değişiklik Paketi'ne ilişkin kararını değerlendirdi. Basın açıklaması SDP Başkanı Ayhan Ogan tarafından okundu. Hukukçuların değil hukukun üstünlüğünü esas alan bir anlayışla Anayasa Mahkemesi'nin vereceği karardan endişe duydukları için daha önce davaya müdahale talebinde bulunduklarını hatırlatan Ogan, Anayasa Mahkemesi'nin dün açıkladığı kararla haklı olduklarının ortaya çıktığını açıkladı.

Anayasa Mahkemesi'nin aldığı kararla paketi kısmen iptal ettiğini belirten Ogan, "Kaynağını Anayasa'dan almayan bir yetki kullanmak suretiyle Anayasa'nın 6. maddesini, Halk oylamasından önce yasalaşma süreci tamamlanmayan değişiklik paketini şekil yönünden de olsa inceleme yetkisi olmadığını gözetmeyerek Anayasa'nın 175. maddesini, şekil denetimi adıyla kanuna karşı hile yöntemi kullanarak esastan inceleme yapmak suretiyle Anayasa'nın 148. ve 2949 sayılı kanunun 21. maddesini, Gerekçesi yazılmadan karar açıklamak suretiyle Anayasa'nın 153. maddesini ihlal ile hukuki dayanaktan yoksun yetki alanı dışına çıkarak keyfi bir karar vermiştir." diye konuştu.

Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla Anayasa yapmak ve değiştirmek en tabii görevi olan TBMM'nin yetki alanına müdahale ettiğini ve yetki gasbında bulunduğunu aktaran Ogan, "Anayasa'ya uymak, uygulamak, ve Anayasa'ya uygunluk denetimi yapmakla görevli Anayasa Mahkemesi'nin Anayasa'nın amir hükümlerini ihlal ile verdiği karar asla kabul edilemez. Bu kararla Anayasa Mahkemesi'nin bundan sonra yapılacak Anayasa değişikliklerini yasal ve anayasal yetkisi olmadığı halde esastan denetleme yaklaşımı olduğu, yargı vesayetini koruma gayretinin hukukun önüne geçtiği anlaşılmaktadır." Dedi.

Ogan, Sivil Toplum olarak hukuk devleti ilkesine, hukukun üstünlüğüne sahip çıkmak amacıyla Anayasa Mahkemesi kararını AİHM'e götürme kararı verdiklerini belirtti.

İptal edilen kısımların Anayasa Mahkemesi ve HSYK'nın çoğulcu, katılımcı ve demokratik biçimde yeniden yapılandırılmasını engelleyerek, yüksek yargıdaki çoğunluk hegemonyasını sürdürmeye yönelik olduğunu söyleyen Ogan, TBMM'nin buna izin vermemesi gerektiğini vurguladı. Ogan, 21 Ekim 2007 tarihinde referanduma 5 gün kala referanduma sunulan metinde yapılan değişikliğin emsal alınarak değiştirilen hükümlerin yerine yama düzenleme yapılması gerektiğini belirtti.

Ogan sözlerini şöyle tamamladı: "12 Eylül Darbesi'nin otuzuncu yılında yıl dönümünde temel hak ve özgürlükler ve demokratikleşme yönünden darbe anayasasına köklü değişiklikler sağlayacak olan anayasa paketinin kabul edilmesini Sivil Dayanışma Platformu olarak -yeterli görmemekle birlikte- desteklerimizi, tamamen sivil ve demokratik bir anayasa taleplerimiz doğrultusunda müdahalemizi sürdüreceğimizi kamuoyunun dikkatine saygıyla sunuyoruz."

(CİHAN)

Anayasa Mahkemesi'nin kararı, AİHM'ne götürülecek Anayasa Mahkemesi'nin kararı, AİHM'ne götürülecek

08 Temmuz 2010 Haberleri 1 2 3 4 5