Beypazarılı STK'lar 'Yeni Anayasa Paketinin İptali' davasına müdahil olmak istiyor

Yeni anayasa paketinin iptali davasını görüşmeye hazırlanan Anayasa Mahkemesi'ne davaya müdahil olmak için başvuran 402 sivil toplum kuruluşuna destekler sürüyor. Bu bağlamda Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki sivil toplum kuruluşları da davaya müdahil olmak için dilekçe ile başvuru yaptı.

Beypazarı Genç İş Adamları Derneği adına Başkan İbrahim İncesu, Beypazarı Platformu Derneği adına Başkan Erdal Bozkurt Anayasa Mahkemesine bir dilekçe göndererek davaya müdahil olmak istediklerini, yasal dinlemeye takılan Üye Funda Kantarcıoğlu'nun ise tarafsızlığını yitirdiği gerekçesiyle davadan çekilmesini istedi.

Verilen Dilekçe ile ilgili açıklamalarda bulunan Genç İş adamları Derneği Başkanı ve Beypazarı Platformu Derneği Başkanı Erdal Bozkurt şunları söyledi: "Anayasa değişikliklerine karşı iptal davaları yalnız şekil bozukluğu iddiası ile açılabilir. Anayasa hükümlerine , evrensel hukuk ilkelerine ve yasalara göre kamu ile ilgili dilek ve şikayetlerimizi yetkili makamlara ve yetkili yargı mercilerine bildirmek ve görülen davalara katılarak hak ve taleplerimizi savunmak en tabii hakkımızdır. Anayasa değişiklik paketinin halkoylaması aşamasında, henüz hukuken doğmuş bir norm söz konusu değilken, diğer bir deyimle yürürlüğe girmemiş bir teklifin "şekil denetimi„ adıyla da olsa incelemeye alınmasının Anayasa'nın 148 ve 175.maddelerinin ihlali olarak görüyoruz. T ürkiye Cumhuriyeti Anayasası Yüksek Mahkeme'ye ön denetim yetkisi vermemiştir. Anayasa değişikliklerine dair kanunlar ancak yürürlüğe girdikten sonra şekil yönünden denetimi için Anayasa Mahkemesine götürülebilir."

Anayasa Mahkemesi Üyesi Funda Kantarcıoğlu ile ilgili olarak da Başkanlar İncesu ve Bozkurt şu açıklamayı yaptı: "Davanın inceleme aşamasından önce mahkeme üyesi Fulya Kantarcıoğlu'nun 14.06.2010 tarihli yayın organlarında yer alan davadan önceki bir tarih olan 05.05.2010 tarihinde Adalet Eski Bakanı Seyfi Oktay ile yaptığı görüşme kayıtları ihsası rey anlamına gelmektedir. 2010/49 E. sayılı iş bu dosya hakkında karar alma süreci ve üyelerin ve kendisinin durumu hakkında Seyfi Oktay'a açıklama yapmıştır. Bu açıklamalar sonrasında Seyfi Oktay davacı konumunda olan Cumhuriyet Halk Partisi Eski Genel Başkanı Deniz Baykal'a yapılan görüşme hakkında bilgi vermiştir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarına göre bir hakim önyargılı olmasa bile önyargılıymış gibi bir görüntüsü varsa o davadan çekilmesi gerekir. Çekilme konusu kamuoyunda gündeme getirildiği halde Üye Fulya Kantarcıoğlu davadan çekilmediği için 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu Ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 47. madde çerçevesinde reddi gerekmektedir"

Demokratikleşme adına bu davanın önemine işaret eden İncesu ve Bozkurt tüm vatandaşların şahsi ya da toplu olarak Anayasa Mahkemesi'ne dilekçe ile başvuru yapmasını istedi.

(CİHAN)

Beypazarılı STK'lar 'Yeni Anayasa Paketinin İptali' davasına müdahil olmak istiyor Beypazarılı STK'lar 'Yeni Anayasa Paketinin İptali' davasına müdahil olmak istiyor Beypazarılı STK'lar 'Yeni Anayasa Paketinin İptali' davasına müdahil olmak istiyor

03 Temmuz 2010 Haberleri 1 2 3 4 5