Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Acar'ın profesörlük ünvanı alındı

Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Hasan Zafer Acar'ın profesörlük unvanı geri alındı. Dekanlık görevi de düşürüldüğü belirtilen Acar'ın üniversite ile ilişiğinin de kesildiği öğrenildi.

Hasan Zafer Acar, konu ile ilgili yaptığı açıklamasında bir hukuksuzluk yapıldığını belirterek, "Kanunlar çerçevesinde hakkımı arayacağım." dedi.

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğü'nden, profesörlük unvanı alınan Hasan Zafer Acar'a yapılan tebligatta şu bilgilere yer verildi: "Doç. Dr. Hasan Zafer Acar, Ankara Büyükşehir Belediye Hastanesi'nde uzman tabip olarak görev yaparken üniversitemizin Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Profesör kadrosu ilanına başvurdu. 11 Mart 2009 tarihinde profesörlüğe yükseltilerek naklen ataması yapıldı. Görevine 30 Mart 2009 tarihi itibarıyla başlayan Doç. Dr. Hasan Zafer Acar'ın profesörlük kadrosuna atanmak üzere vermiş olduğu dosyasının tekrar incelenmesi için verilen ihbar dilekçesi üzerine, üniversitemizde ön inceleme başlatılmış ve inceleme raporu Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na gönderilmiştir."

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca, Doç. Dr. Hasan Zafer Acar'ın profesörlüğe başvuru dosyasının yeniden görevlendirilen jüri üyelerine gönderildiği, jüri üyelerinin Acar'ın profesörlüğe yükseltilme ve atama yeterliliğini taşımadığı sonuç ve kanaatine varıldığı belirtildi. Tebligatta, "Yükseköğretim Denetleme Kurulu'nca yapılan inceleme sonucu düzenlenen raporda, adı geçen öğretim üyesinin yasal düzenlemelerde öngörülen profesörlüğe yükseltilme ve atama koşullarını taşımadığı halde hatalı işlemler yapılarak atamasının yapılmış olduğu tespit edilmiştir. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 22 Haziran 2010 tarih ve 4267-20836 sayılı yazıları ile gereği yapılmak üzere üniversitemize bildirilmiştir. Üniversitemiz Yönetim Kurulu'nun 22 Haziran 2010 tarihli ve 2010.012.097 No'lu kararı doğrultusunda, adı geçen öğretim üyesinin 28 Haziran 2010 tarihinden itibaren profesörlük unvanı geri alınarak kadrosu boşlatılmış, durumu Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na yazı ile bildirilerek üniversitemizle ilişiğikesilmiştir." denildi.

Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Zafer Acar'ın profesörlük unvanının, bilimsel eserlerin yetersizliği gerekçesiyle geri alındığı öğrenildi.

Hasan Zafer Acar ise konu ile ilgili yaptığı açıklamasında bir hukuksuzluk yapıldığını belirterek, kanunlar çerçevesinde hakkını arayacağını söyledi.

(CİHAN)

Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Acar'ın profesörlük ünvanı alındı

01 Temmuz 2010 Haberleri 1 2 3 4 5