Sivil Dayanışma Platformu, Anayasa değişiklik paketine müdahil olacak

Sivil ve demokratik bir anayasa talebiyle yola çıkan Sivil Dayanışma Platformu, Anayasa Mahkemesi'nin görüşeceği anayasa paketi iptal davasına müdahil olacak.

Yarın Anayasa Mahkemesi'nin önünde basın açıklaması yapacak olan platform, daha sonra müdahil olmak için dilekçe verecek. Eş zamanlı olarak Türkiye'nin 81 ilindeki Sivil Dayanışma Platformu üyeleri de aynı dilekçeyi Anayasa Mahkemesi'ne gönderilmek üzere valiliklere verecekler.

Sivil Dayanışma Platformu, dilekçesinde, Yüksek Mahkeme'nin şekil yönünden inceleme yapmakta olduğu, bu aşamada, dava konusunda verilecek kararın bütün vatandaşları ve kurumları yakından ilgilendirmesi, hukuka uygun verilecek kararın bireylerin ve toplumun yararına, aksi halin ise zararına sebebiyet vereceğinden, yargılama aşamasında davaya müdahil olmak zaruretinin ortaya çıktığı ifade edildi.

Katılma taleplerini, Anayasanın 36, 74 ve 149. maddelerine bağlayan Sivil Dayanışma Platformu, Anayasa hükümlerine, evrensel hukuk ilkelerine ve yasalara göre kamu ile ilgili dilek ve şikayetleri yetkili makamlara ve yetkili yargı mercilerine bildirmek ve görülen davalara katılarak hak ve talepleri savunmanın en tabii hakları olduğunu kaydetti.

Anayasa değişiklik paketinin halk oylaması aşamasında, henüz hukuken doğmuş bir norm söz konusu değilken, diğer bir deyimle yürürlüğe girmemiş bir teklifin 'şekil denetimi' adıyla da olsa incelemeye alınmasının, Anayasa'nın 148 ve 175. maddelerinin ihlali olarak gördüklerini dile getiren Sivil Dayanışma Platformu, başvuru incelemeye alınmadan reddedilmesi gerekirken, aksi bir kararla incelemeye alınmasının, hukuk dışına çıkılarak siyasi kararlar verileceği endişelerini artırdığını vurguladı.

"KANTARCIOĞLU DAVADAN ÇEKİLSİN"

Sivil Dayanışma Platformu, dilekçesinde, mahkeme üyesi Fulya Kantarcıoğlu'nun davadan geçilmesi gerektiğini de ifade etti.

Dilekçede, "Davanın inceleme aşamasından önce Mahkemeniz üyesi Fulya Kantarcıoğlu'nun 14.06.2010 tarihli yayın organlarında yer alan davadan önceki bir tarih olan 05.05.2010 tarihinde Adalet Eski Bakanı Seyfi Oktay ile yaptığı görüşme kayıtları ihsası rey anlamına gelmektedir. 2010/49 E. sayılı iş bu dosya hakkında karar alma süreci ve üyelerin ve kendisinin durumu hakkında Seyfi Oktay'a açıklama yapmıştır. Bu açıklamalar sonrasında Seyfi Oktay davacı konumunda olan Cumhuriyet Halk Partisi Eski Genel Başkanı Deniz Baykal'a yapılan görüşme hakkında bilgi vermiştir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarına göre, bir hakim ön yargılı olmasa bile ön yargılıymış gibi bir görüntüsü varsa o davadan çekilmesi gerekir. Çekilme konusu kamuoyunda gündeme getirildiği halde Üye Fulya Kantarcıoğlu davadan çekilmediği için 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu Ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 47. madde çerçevesinde reddi gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Sivil Dayanışma Platformu, dilekçesinde şu istekleri sıraladı: "Görülmekte olan davaya katılma talebimizin kabulüne, Mahkeme Üyesi Fulya Kantarcıoğlu'nun tarafsız hareket edemeyeceğini gösteren sebepler ve tarafsız hareket etmeyeceği görüntüsü dikkate alınarak 2949 Sayılı Kanunun 47. maddesi uyarınca reddi hakim talebimizin kabulüne, dava konusu 5982 sayılı Kanun henüz yürürlüğe girmediğinden, yürürlüğe girmeyen kanunun iptali ve yürürlüğünün durdurulması bir 'ön denetim' olup sistemimizde Anayasa Mahkemesi'nin ön denetim yetkisi bulunmadığından dava başvurusunun reddine karar verilmesi, şekil denetimi yönünden ise Anayasa'nın 148. Maddesi ve 2949 Sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 21. Maddelerinde aranan, 'teklif ve oylama çoğunluğuna ve ivedilikle görüşülemeyeceği şartına uyulup uyulmadığı hususlarıyla sınırlı' incelemeyle, bu açıdan problemsiz olarak TBMM'de kabul edilen değişikliğin tespiti ile iptali isteminin reddine karar verilmesini talep ediyoruz."

(CİHAN)


30 Haziran 2010 Haberleri 1 2 3 4 5