Seramik sektörü, Eskişehir'de buluşacak

Seramik sektörü, Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün'ün başkanlığında Eskişehir'de bir araya gelecek.

Türkiye'nin Sanayi Stratejisi çerçevesinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından tüm ilgili kesimlerin katkılarıyla hazırlanan, Seramik Sanayi Strateji Belgesi ve Eylem Planı, yarın Eskişehir Anemon Otel'de düzenlenecek olan forumda nihai şeklini alacak. Seramik Sanayi Buluşması, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ergün'ün katılımlarıyla sektörün tüm temsilcilerini bir araya getiriyor. Söz konusu toplantıda, sektörün dünyada ve Türkiye'deki durumu ile geleceği konuşulacak ve sektör için stratejik yol haritası ortaya konulacak.

Toplantının açılış bölümünde Bakan Ergün'ün yanı sıra, Türkiye Seramik Federasyonu Başkanı Zeynep Bodur, Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Kütahya Sanayi Odası Başkanı Nafi Güral, Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Savaş Özaydemir ve Eskişehir Bilecik Kütahya Seramik İş Kümesi Başkanı Zeki Şafak Ozan konuşma yapacak. Öğleden sonraki bölümde ise iki ana başlık altında sektör strateji belgesi tartışılarak, Ekonomi Koordinasyon Kuruluna sunulacak hale getirilecek.

Söz konusu belgede Türk seramik sektörü değerlendirilerek, incelemeler doğrultusunda sektörün iyileştirme noktaları ve stratejik yaklaşımları belirlendi ve eylem planı oluşturuldu. Çalışma, seramik sektörünün sürdürülebilir büyümesi ve rekabet edilebilirliğinin korunması için önündeki engellerin belirlenmesine odaklı olarak yürütülüp, Türkiye Seramik Sanayi stratejisinin uzun dönemli vizyonu; "Türk Seramik Sanayinin İmajını Yükselterek Küresel Pazar Payını Artırmak" olarak belirlendi.

Bu vizyonu yakalayabilmek için "İç pazarda sağlıklı büyümenin sağlanması ve Türk Seramik sektörünün rekabet gücünün artırılması" genel amacı doğrultusunda, "Kalite ve verimliliğin artırılması ile İç ve Dış pazarda ticaret ve rekabet şartlarının iyileştirilmesi" şeklinde stratejik hedefler tespit edildi. Bu hedeflere ulaşmak için ise 2011–2013 yılları arasında atılacak adımlar 19 ayrı eylem olarak kaydedildi.

(CİHAN)


30 Haziran 2010 Haberleri 1 2 3 4 5