Çorumlu avukatlar: Anayasa Mahkemesi rejim şövalyesi izlenimi veriyor

Çorum'da avukatlar tarafından kurulan Mihenk Hukuk ve Toplum Derneği adına bir açıklama yapan Başkan Zaferalp Üstünel, Anayasa değişikliği ile ilgili yaşanan sıkıntıların sorumlusunun Anayasa Mahkemesi olduğunu savundu.

Anayasa değişikliği sürecinde yaşanan gelişmelerle ilgili Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih Maden, İbrahim Uzun, Nurullah Layık ve Erdal Karakaş ile birlikte açıklama yapan Mihenk Hukuk ve Toplum Derneği Başkanı Zaferalp Üstünel, mevcut Anayasa'nın ruhunda topluma ve temsilcilerine güven eksikliği olduğunu söyledi.

Türkiye'nin gelişimi için yeni bir Anayasa'nın zorunlu olduğunun altını çizen Üstünel, yapılacak değişikliklerde toplumsal konsensüsün sağlanması gerektiğine değindi.

Mevcut Anayasanın ruhunda topluma ve temsilcilerine güven eksikliği olduğunu belirten avukat Zaferalp Üstünel, bu durumun mevcut siyasi hayata da yansıdığını ve toplumun 'uzlaşmacı' değil, 'ayrımcı' bir kimliğe büründüğüne dikkat çekti. Yapılacak değişikliğin Anayasanın tüm maddelerini kapsaması ve geniş zaman diliminde topluma açıkça anlatılması gerektiğini dile getiren Üstünel, şunları söyledi:

"Sivil anayasaya ilişkin kapsamlı bir çalışma yapılması, bu çalışmanın tabana yayılması ve ülkenin kaderini belirleyecek bir metnin hazırlanmasında yine bu ülkenin insanlarının veya temsilcilerinin tamamına yakınının görüşünün alınması gerekmektedir. Böyle bir anayasa taslağının hazırlanması için harcanacak çaba ve ortaya çıkaracağı toplumsal uzlaşı şu anda oluşan çatışma ortamından daha sağlıklı olacaktır. Tam bir mutabakat her ne kadar imkansız olsa da konsensüsün oluşması için çaba sarf edilmesi gerekir. Halk tarafından seçilen bir meclisin meşruiyetinden şüphe edilerek, anayasayı yeni seçilecek bir meclisin değiştirmesi gerektiğini iddia etmek ne kadar yersiz ise, kıl payı hesaplar yaparak ve kutuplaşmaya yol açarak değişiklik gerçekleştirmekte o kadar gereksizdir."

Mevcut değişiklik paketinin referanduma götürülmesinin dahi bir milat olduğunu ifade eden Üstünel, sivil inisiyatife anayasa değişikliği yapabilme konusunda yol gösterecek ve demokrasinin artık engellemelere ihtiyaç duyulmadan kesintisiz devam edeceğinin millet tarafından tescilinin sağlanacağını kaydetti. Üstünel, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Anayasayı yapan da değiştiren de millet iradesidir. Milli iradeye güvenmeyen bir anlayışın ürünü olan mevcut anayasa ve yapıcıları, kurulan düzenin tesisi için gerekli gördükleri kurumların işleyişini kontrol etmeye çalışmaktadır. Daha önce nitelikli çoğunlukla kabul edilen değişiklikleri dahi, esastan görüşerek iptal ederek meşruluğunu tartışılır hale getiren Anayasa Mahkemesi, bugünkü sıkıntılı durumun sorumlusudur. Zira nitelikli çoğunluk ile kabul edilen bir değişikliğin esastan iptal edilmesi ile birlikte insanlarda artık bu kurumun bir rejim şövalyesi olduğu izlenimi uyanmıştır. Yapması gereken sadece şekil denetimi iken konunun esasına girmemelidir.

Bu aşamada Anayasa Mahkemesi bakımından da çok sıkıntılı bir dönemin başladığını belirtmek gerekir. Bir kere, referanduma giden bir anayasa değişikliğinin Anayasa Mahkemesi tarafından denetlenmesinin hukuki nitelemesini yapmak hukuken mümkün değildir. Ortada denetlenecek bir kanun yoktur. Mevcut tasarı ancak referandum sonucu kanunlaşacaktır. Anayasa Mahkemesi, Anayasa'da görevleri ve yetki sınırları belirlenmiş bir kurumdur. Rejimi korumak gibi genel ve sınırsız bir görevi yoktur. Aksi halde Anayasa'daki hükümlerin bir anlamı kalmayacak, Anayasa Mahkemesi bütün bir devlet sistemi üzerinde vesayet organı konumuna yükselmiş olacaktır. Aksini düşünenler 'aristokratlar grubu' olarak ülkeyi yönetme planlarından vazgeçerek haklı olduğunu düşündükleri konuları millete anlatmanın bir yolunu bulmalıdırlar. Milletimiz kafalarımıza yerleştirilmeye çalışıldığı gibi aptal değildir. Bu düşüncelerden sıyrılarak herkes doğru bildiğini halka anlatmalıdır. Çözüm milli irade olmalıdır. Ülkemizde gelinen noktada artık milli iradeye güven esas alınmalıdır."

(CİHAN)

Çorumlu avukatlar: Anayasa Mahkemesi rejim şövalyesi izlenimi veriyor

19 Haziran 2010 Haberleri 1 2 3 4 5