Sigorta yaptırmayan hekimlere 5 bin lira ceza

Tam Gün Yasası kapsamında, 30 Temmuz 2010 tarihinden itibaren 'Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası' zorunlu hale geliyor. Üniversiteler dahil, kamu ve özel sağlık kuruluşları ile özel muayenehanelerde çalışan yaklaşık 130 bin hekim sigortalanacak. Sigorta primlerinin yarısını doktorlar, yarısını çalıştıkları kurumlar ödeyecek. Sigorta yaptırmayan hekimler 5 bin lira ceza ödeyecek.

'Sağlık-Der 2010 Yılı Yaz Dönemi Şube Başkanları ve Temsilcileri Toplantısı' Safroon Otel'de yapıldı. Toplantının açılışında konuşan Genel Başkan Dr. Sezen, sağlık gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Dünyada sadece Türkiye'de kamuda çalışan hekimlerin sigorta primlerini kendisinin ödediğine dikkat çekerek, "Devlet, kamuda çalışan hekimlerin bu primlerini ödemelidir." önerisinde bulundu.

Sezen, sorumluluk sigortalarıyla doktorların, mesleki hata ya da bilgi yetersizliği nedeniyle hastalarına verdikleri zararlar sonucu açılan tazminat davalarına karşı güvence altına alınmalarının amaçlandığını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Kamuda ya da özel sektörde çalışan hiçbir doktor ve hiçbir sağlık çalışanı kasıtlı olarak hastasına zarar vermek istemez. Kimse bilerek insan hayatına kasdedemez. Kasıtlı olarak ortaya çıkan hizmet kusurları halinde zaten o tazminatı hekim ödüyor. Ama her meslekte olduğu gibi sağlıkta da iş kazası meydana gelmişse bunu işveren yani kamu ödemelidir. Bununla birlikte devlet kamuda çalışan hekimlerin sorumluluk sigortası primini ödemelidir."

ÖZEL HASTANELER UYGULAMAYI DESTEKLİYOR

Özel Hastaneler Platformu Başkanı Dr. Mehmet Altuğ ise hekimlere zorunlu sorumluluk sigortası uygulamasını savunarak, "Bunun olması gerekiyor. Bir araç veya ev aldığımız zaman hemen sigortasını yaptırıyoruz. Neticede biz hekimler olarak iş yapıyoruz ve ürettiğimiz sağlık hizmeti karşısında kendimizi sigortalatmamız gerekir." diye konuştu.

Dr. Altuğ, sigorta yaptırmayan hekimlere 5000 TL'lik ceza ile ilgili olarak ise "Yarın doğabilecek olumsuz sonuçlar karşısında daha yüklü tazminat bedelleri ödemek yerine bu sigortayı yaptırmak daha mantıklıdır." dedi.

(CİHAN)


17 Haziran 2010 Haberleri 1 2 3 4 5