Kadınlar ve çocuklar açısından en öncelikli sorunların başında şiddet geliyor İnönü Üniversitesi'nde düzenlenen programda kadın sorunları bilimsel bir platformda ele alındı.

Prof. Dr. Süheyla Ünal, "Şiddet, sorun çözme yöntemi olarak yaygın olarak kullanıldığı ve etkisini kadınlar, çocuklar gibi güçsüz konumda olanlar üzerinde gösterdiği için en öncelikli ele alınması gereken sorundur." dedi.

Kadın sorunlarına yönelik farkındalık ve duyarlılığı artırıcı eğitsel etkinliklerden ilki olarak gerçekleştirilen Kadın Sorunları Bilimsel Platformu'nda kadın sorunları ve kadının sosyoekonomik statüsü ele alındı.

İnönü Üniversitesi H. Ahmet Yesevi Salonu'nda düzenlenen platformda ilk konuşmayı Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süheyla Ünal yaptı. Ünal, İnönü Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (İNÜKSAM) kuruluş çalışmalarıyla ilgili bilgiler vererek konuşmasına başladı.

Prof. Dr. Süheyla Ünal, merkezin temel amacının toplumsal cinsiyet duyarlılığını ve eşitliğini gerçekleştirmek üzere kadının sorunları ve sosyoekonomik statüsü ile ilgili her alanda bilimsel araştırma ve incelemeler yapmak, buradan elde edilen verilerin hayata geçmesini sağlamak, halkın, özellikle gençlerin bu konuda bilgilenmesine yönelik eğitim faaliyetlerinde bulunmak olduğunu söyledi. Prof. Dr. Ünal, "Özellikle şiddet her geçen gün şiddetini daha fazla artırdığı, sorun çözme yöntemi olarak yaygın olarak kullanıldığı ve etkisini kadınlar, çocuklar gibi güçsüz konumda olanlar üzerinde gösterdiği için en öncelikli ele alınması gereken sorundur." şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Süheyla Ünal'ın konuşmasından sonra Amerikalı Akademisyen Prof. Dr. Philippa Strum'un sunduğu 'Kadına Yönelik Şiddet ve Kadın Hakları' konulu konferansa geçildi. Geçmişten günümüze kadar gerek dünya dinleriyle, gerekse sonradan çıkarılan çeşitli yasa ve kanunlarla kadınlar korunmaya çalışılmışsa da bunların hiçbir zaman yeterli olmadığını vurgulayan Prof. Dr. Philippa Strum şunları söyledi: "Neden erkek hakları insan haklarıdır demiyoruz da kadın hakları insan haklarıdır diyoruz. Çünkü genel olarak tüm ülkelerde, ezilen, baskı gören, şiddet gören mağdur olan kesim kadınlardır. Geçmişten günümüze kadar gerek dünya dinleriyle, gerekse sonradan çıkarılan çeşitli yasa ve kanunlarla kadınlar korunmaya çalışılmışsa da bunlar hiçbir zaman yeterli olmamıştır. Kadınlar yüzyıllardan beri evlere hapsedilmiş, kayıt dışı işlerde, çocuk bakma ve ev işlerini çevirme gibi görevlerde bulunmaya zorlanmış, kamusal alanlarda görev almalarına sıcak bakılmamışlardır."

İnsan haklarının doğal, eşit ve evrensel olduğunu kaydeden Sutrum, "İnsan haklarının en önemli mesajı insancıl olmayan davranışlara asla taviz vermemesidir. Ülkeler gelenek, görenek, din, töre gibi kavramlarındaki kadın haklarını suistimal eden maddeleri temizlemeli, arındırmalıdırlar. Temel amaç kadına yönelik her türlü baskı ve eziyetin kaldırılmasıdır. Kadınların ilerlemesi, kalkınması olmadan ülkelerin ilerlemesi kalkınması olanaksızdır." şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Strum'un konferansından sonra 'Kadına Yönelik Şiddet' başlıklı panele geçildi. Panelde Yard. Doç. Dr. Hayri Keser 'Kadına Yönelik Şiddetin Hukuki Boyutu', Prof. Dr. Gülsen Güneş 'Türkiye'de Kadına Yönelik Şiddet ve Malatya'daki Çalışmalar', Sermin Timur 'Çocukluk Çağı Örselenmeleri ve Kadına Yönelik Şiddet', Mehtap Alaman 'Evlilikte Kadına Yönelik Cinsel İstismar ve Şiddetin Belirlenmesi', Bora Özdemir 'Aile İçi Şiddetin Adli Tıp Boyutu' konularında konuşmalar yaptılar.

Daha sonraki seanslarda katılımcı ve panelistler çalışma grupları oluşturarak 'Kadına Yönelik Şiddeti Önleme' konusunda atölye çalışmaları gerçekleştirdi.

(CİHAN)

Kadınlar ve çocuklar açısından en öncelikli sorunların başında şiddet geliyor
 

İnönü Üniversitesi'nde düzenlenen programda kadın sorunları bilimsel bir platformda ele alındı.

16 Haziran 2010 Haberleri 1 2 3 4 5