Kayıp çocuklar için 5 bakanlık protokol imzaladı

Toplum vicdanını kanatan kayıp çocuklar için 5 bakanlık protokol imzaladı. Proje ile kaybolma vakalarına ilişkin ulusal bilgi sistemi oluşturulacak.

Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf, "Oluşturulacak yeni kayıt sistemi ile toplanacak bilgilerin belli aralıklarla istatistiksel analize tabi tutularak, konunun çeşitli yönleriyle değerlendirilmesi mümkün olacaktır." dedi.

Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı, Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü kayıp çocuklar için alarma geçiyor.

İlgili 5 bakan, geçtiğimiz hafta 'Kayıp Çocuklar Ulusal Bilgi Sistemi Projesi Kurumlar Arası İşbirliği Protokolü'nü imzaladı. Protokolle; Türkiye'de çocukların kaybolmalarının önlenmesi ve kaybolan çocukların bulunması için sorumlu kurumlar arasında etkin işbirliğinin sağlanması amaçlanıyor.

Kaybolma vakalarına ilişkin ulusal bilgi sisteminin oluşturulması; kayıp vakalarının incelenerek nedenlerinin araştırılması; yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde etkin işbirliği ile çözüm odaklı uygulama ve politikaların geliştirilmesi ile kayıp çocuk bilgilerinin e-Devlet Kapısı üzerinden sunulması da hedefler arasında.

Projenin takibini ve kurumlar arası koordinasyonu, oluşturulacak Proje Takip ve Yürütme Kurulu sağlayacak. Protokole göre ilgili kurumlar arasında etkin ve açık bilgi paylaşımı yapılacak, ancak edinilen bilgiler üçüncü kurum ve şahıslara verilmeyecek. Kayıp yakınlarına duyarlı yaklaşılacak ve bu vakaların önlenmesi için toplum doğru ve zamanında bilgilendirilecek, hizmet içi eğitim ve danışmanlık faaliyetleri yapılacak.

Protokole imza koyan kurumların ortak yükümlülükleri ise Kayıp Çocuklar Ulusal Bilgi Sistemi'nin fiziksel kurulumunun sağlanması; Kayıp Çocuklar Ulusal Bilgi Sistemi'nin oluşturulması ve kayıp çocukların kimlik bilgilerinin e-devlet kapısı üzerinden sunulması; kayıp çocuk standart müracaat kayıt formunun hazırlanması; çocukların kaybolmalarını önlemeye ve kaybolan çocukların bulunmasında toplumsal duyarlılığın artırılmasına yönelik kısa metrajlı TV filmleri, radyo skeçleri, bilgilendirme ve tanıtım afiş ve broşürleri gibi materyallerin üretilmesi; Kayıp Çocuklar Ulusal Bilgi Sistemi'ne kayıp çocuklarla ilgili bilgilerin taraf kurumlarca anlık girişlerinin ve bulunmaları halinde düşümlerinin derhal yapılması; kayıp çocukların bulunmasına yönelik mevcut uygulama yöntemleri değerlendirilerek, yeni yol ve yöntemlerin geliştirilmesi; kayıp çocuklar ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi olarak belirlendi.

DEVLET BAKANI KAVAF: ARAMA İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK İŞLEMLERE STANDART GETİRİLECEK

Protokol hakkında bilgi veren Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf, SHÇEK'in yurtlardan izinsiz ayrılan çocukları da bilgi sistemine bildireceğini belirtti.

Bakan Kavaf, "SHÇEK, korunma ve bakım altında olup kuruluşu izinsiz terk eden, ailesine izinli verilip, izin süresi sonunda kuruluşa teslim edilmeyen çocukların aileleri ile irtibat kurarak bilgilendirme ve psikolojik destek sağlayacak. Kurum bakımı altında iken kuruluşlardan izinsiz ayrılan, Emniyet birimleri ve ailesi ile irtibata geçildiği halde kendisine ulaşılamayan çocuklara ait bilgilerin kayıtlarının ve bulunduktan sonra düşümlerinin Kayıp Çocuklar Ulusal Bilgi Sistemi üzerinden yapılması da yine genel müdürlüğümüzün yükümlülüğü." diye konuştu.

Güncel bilgileri içeren veri tabanı sayesinde kayıp çocukların aranması konusunda kurumlararası gerekli refleksin çok daha kısa sürede ve etkin şekilde oluşturulacağını vurgulayan Bakan Kavaf, şöyle devam etti:

"Kayıp Çocuklar Ulusal Bilgi Sistemi Projesi ile kayıp çocuklarla ilgili mevcut kayıt sistemi ve yapılan çalışmalar değerlendirilecek, yeni kayıt sistemine esas olacak üç ayrı bilgi formu ile sağlıklı veri toplanacak, arama işlemlerinde uygulanacak işlemlere standart getirilecektir. Oluşturulacak yeni kayıt sistemi ile toplanacak bilgilerin belli aralıklarla istatistiksel analize tabi tutularak konunun çeşitli yönleriyle değerlendirilmesi mümkün olacaktır."

Kayıp çocuklar konusunda başta anne ve babalar olmak üzere toplumun tüm kesimlerine görevler düştüğünün altını çizen Kavaf, "Kayıp çocuklar bizim çocuklarımız. Toplumun bizelere emanet ettiği evlatlarımızı gereği gibi korumalıyız." dedi.

(CİHAN)


13 Haziran 2010 Haberleri 1 2 3 4 5