TMSF, Plato Veri Dağıtım Hizmetleri'ni satışa çıkarıyor

Tasarruf Sigorta Mevduatı Fonu (TMSF), 1 milyon 596 bin Amerikan doları muhammen bedele sahip Plato Veri Dağıtım Hizmetleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü Aksoy Grubu borçlarına karşılık satışa çıkaracak.

Kapalı zarf ve açık artırma yöntemiyle gerçekleştirilecek olan ihale, 8 Haziran 2010 Salı günü saat 11.00'da TMSF Binası'nda yer alan Konferans Salonu'nda yapılacak.

Plato Veri Dağıtım Hizmetleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü; borçluya ait olup 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uyarınca haczedilen ve faaliyetini sürdürmesi için gerekli olan menkuller, internet alan adı ile bu varlıkların feri veya mütemmim cüzü niteliğindeki sözleşmelerden oluşuyor.

İhaleye katılabilmek için Fon'un Türkiye Vakıflar Bankası TAO İstanbul Avrupa Kurumsal Merkez Şubesi nezdinde bulunan IBAN: TR74 0001 5001 5804 8011 0843 69 numaralı ABD Doları hesabına 159 bin 600 ABD Doları teminatın 'Plato Veri Dağıtım Hizmetleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Teminat Bedeli' açıklaması ile yatırılması gerekiyor. Teminatın yatırıldığını gösteren dekontun, Şartname'de belirtilen idari zarfla verilecek diğer belgeler ile birlikte 7 Haziran 2010 Pazartesi günü, saat 17.00'a kadar Satış Komisyonu'na teslim edilmesi isteniyor.

Kurulun ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesine karar vermesi halinde pazarlık ihalesi, 11 Haziran 2010 Cuma günü, aynı saat ve adreste gerçekleştirilecek.

(CİHAN)


07 Haziran 2010 Haberleri 1 2 3 4 5