Giresun Çevre ve Orman Müdürü Hıdır: Toplumda kalıcı çevre bilinci oluşturmak zorundayız

Giresun Çevre ve Orman Müdürü Ali Hıdır, "Toplumun tüm kesimlerini çevre konusunda bilgilendirmek, bilinçlendirmek, olumlu ve kalıcı davranış değişiklikleri kazandırmak ve sorunların çözümünde fertlerin aktif katılımlarını sağlamak zorundayız." dedi.

Hıdır, Atapark'da düzenlenen Dünya Çevre Günü töreninde yaptığı konuşmada, nüfusun artmasıyla birlikte, üretimin artması, sanayileşme, çarpık kentleşme gibi sorunlar nedeniyle doğal kaynaklar hızla tükendiğini ve çevreye verilen kirlilik yükü hızla arttığına dikkat çekti. Artan kirliliğin havayı, içmesularını ve toprağı olumsuz yönde etkilediğini vurgulayan Hıdır,"İçinde bulunduğumuz yüzyılda insanoğlu, kirlenen çevrenin olumsuz etkilerinin giderilmesinin zorluğunu anlamıştır. Bu nedenle kalkınmanın gereği olan faaliyetleri çevreyi kirletmeden, tahrip etmeden, çevre dostu olarak sürdürme arayışları içindedir. Sürdürülebilir kalkınma için çevre dostu teknolojiler kullanma, arıtma teknolojilerinden yararlanma yoluyla çevre kirliliğinin minimize edilmesi hedeflenmelidir. Çevreyi korumak, akılcı kullanmak, sağlıklı sanayileşme, planlı kentleşme çabalarının hepsi insanın sağlığı ve mutluluğu içindir." diye konuştu.

Son 10–15 yıl içinde insanlığın temel ekolojik sorunlarına küresel ısınma ve küresel iklim değişikliğinin de eklendiğini vurgulayan Hıdır, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu olayın önemi, yeni bir atmosferik tehlike, artık dünyanın ateşi yükseliyor gibi ifadelerle vurgulanmaktadır. İnsan etkisinden kaynaklanan ve 'yapay iklim değişimi' olarak da nitelenen bu sürecin, tüm canlılar ve cansız çevre için potansiyel tehlikelerle dolu olduğuna ve bu değişimin artık geriye çevrilemeyeceğine inanılmaktadır. Unutmayalım ki, sağlıklı bir yaşamın sürdürülebilmesi ancak sağlıklı bir çevre ile mümkündür."

Sağlıklı yaşamanın sağlıklı bir çevre ile mümkün olduğunu ifade eden Hıdır, sözlerini şöyle sürdürdü: "En büyük ekosistem olan dünyamız, hepimizin ortak yaşam alanıdır. Bu ortak yaşam alanımızı korumak da hepimizin ortak sorumluluğu olmalıdır. Ekosistemin değerlerini yok etmek, insan yaşamını da yok etmek üzere atılmış bir adımdır. Çünkü canlılar arasındaki etkileşim, onların birbirlerine ve cansız çevre faktörlerine ihtiyacı olan bir düzen şeklindedir. Toplumun tüm kesimlerini çevre konusunda bilgilendirmek, bilinçlendirmek, olumlu ve kalıcı davranış değişiklikleri kazandırmak ve sorunların çözümünde fertlerin aktif katılımlarını sağlamak zorundayız. Çevrenin korunması ve geliştirilmesi kamu kurum ve kuruluşlarının, mahalli idarelerin ve tüm sivil toplum örgütlerinin olduğu kadar bireylerin de kaçınılmaz görevidir."

(CİHAN)

Giresun Çevre ve Orman Müdürü Hıdır: Toplumda kalıcı çevre bilinci oluşturmak zorundayız Giresun Çevre ve Orman Müdürü Hıdır: Toplumda kalıcı çevre bilinci oluşturmak zorundayız

07 Haziran 2010 Haberleri 1 2 3 4 5