Bardakoğlu: Laiklik ve demokrasi birbirini tamamlayan unsurlardır

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Bardakoğlu, günümüzde Türkiye'nin, İslam ile demokrasinin bir arada olabileceğinin iyi bir kanıtı olduğunu söyledi. Bardakoğlu, laiklik ve demokrasinin birbirini tamamlayan unsurlar olduğunu vurguladı.

Bardakoğlu, Rize Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde tarafından, fakültenin konferans salonunda düzenlenen ''21. Yüzyıl Türkiye'sinde Din'' konulu konferansa konuşmacı olarak katıldı. Konuşmasında, Osmanlı Devletinin son 100 yılına bakıldığında, gerçekleşen modernleşme hareketlerinin ekseninde dinin yer aldığını ifade eden Bardakoğlu, ''Din bir taraftan modernleşme ve yerleşmenin önünde engel gibi algılanmış, diğer taraftan da bu yerleşmenin en önemli motivasyonu olmuştur. Dikkat ederseniz Osmanlı aydınlarının dini adeta itici bir güç olarak kullandığını görürüz. Bugünkü Türkiye'yi anlamak için Osmanlının son yüz yılını ve Cumhuriyetin 80 yılını iyi algılamamız gerekmektedir. Çünkü bu dönemler Türkiye'nin konumu, avantajları ve açmazları konusunda önemli bilgiler vermiştir. Tarih bilinci sadece Kur'an ve Efendimizin sünnetlerini anlamak için değildir. Tarih bilinci din konusunda son vakte kadar olan gelişmeleri takip etmek için çok önemlidir.'' dedi.

Türkiye'deki Müslümanlığın çok derin köklere sahip olduğunu dile getiren Bardakoğlu, ''Osmanlı döneminde çok köklü bir medrese ve dini eğitimin olduğunu, özellikle İstanbul'un fethinden sonra Osmanlının İslam dünyasına açıldığını görmekteyiz. Osmanlıda din eğitiminin çok güzel işlediğini bilmenizi isterim. Bugün bile yeni nesillerin anlamakta zorlandığı İslam biliminin birçok devasa eseri vardır. Osmanlının son dönemindeki modernleşme hareketi ve Cumhuriyetimizin kuruluşunun ilk yılları, din bilimleri açısından köklü tarihler taşımamasına rağmen çok fazla sarsıntılı geçmemiştir.'' diye konuştu.

Türkiye'de tarihin sadece kronolojik olarak okutulduğunu, sosyal içeriğine dikkat edilmemesi halinde gelinen durumun fark edilmekte zorlanılacağına dikkat çeken Bardakoğlu, ''Bugün Avrupa, tekdüze bir hayat yaşamasının farklılıkları hazmetmekte kendisini zorladığını fark etmektedir. Avrupa tarihinde farklı kültür ve dinlerle bugünkü kadar fazla yüzleşmemişti. Bu nedenle bir arada yaşama becerisini elde edemedi. Türkiye ise asırlardır farklı kültürlerle bir arada yaşadı ve hiç komplekse düşmedi. Bu bize bir öz güven verdi'' şeklinde konuştu.

Türkiye'de laikliğe geçişin sancılı olmadığını, laiklik anlayışının uygulaması sayesinde dinin devletin ve siyasetin müdahalesi dışında kaldığını kaydeden Bardakoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: ''Günümüzde Türkiye, İslam ile demokrasinin bir arada olabileceğinin iyi bir kanıtıdır. Türkiye'nin laikliği, Fransa'dan devraldığı totaliter yönü ağır basan laiklik anlayışını son yüzyılın özgürlük anlayışı kapsamında daha özgürlükçü olarak uygulamaya koyması, İslam dünyası ve batı için son derece önemlidir. Müslümanlık ile çağdaş yönetim anlayışının bir arada olabileceğinin adeta bir ispatıdır. Laiklik ve demokrasi birbirini tamamlayan unsurlardır. İslam dünyasında görülen laiklik eleştirileri aslında demokrasi eleştirisidir. Ama demokrasinin eleştirisi açıkça yapılamadığı için laiklik eleştirilmektedir. Geçmişten devir alınan köklü dini eğitim, farklı kültürlerle bir ara yaşama, laiklik anlayışı ve ötekini düşünme, bugünün Türkiye'si için önemli kazanımlardır.''

(CİHAN)

Bardakoğlu: Laiklik ve demokrasi birbirini tamamlayan unsurlardır

25 Mayıs 2010 Haberleri 1 2 3 4 5