GTSO'dan Doğu Karadeniz Bölge Turizm Mastır Planı Raporu

Giresun Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO) tarafından, Doğu Karadeniz Turizm Mastır Planı çerçevesinde Giresun ile ilgili rapor hazırlandığı bildirildi. GTSO'dan yapılan yazılı açıklamada, Oda tarafından hazırlanan mastır planında, Giresun ile ilgili eksiklikleri içeren raporun ilgili makamlara ulaştırıldığı kaydedildi. Açıklamada, raporda, Doğu Karadeniz Bölgesi'nin coğrafi ve tabii güzellikleri bakımından tüm illerinin güzelliğinin bulunduğu, ancak bölgede yeşilin her tonunun göründüğü ve yeşille mavinin buluştuğu en güzel yerin Giresun olduğu savunuldu. Giresun'un turizm olgularının kısa zamanda ekonomiye kazandırılması istenien raporda şu görüşlere yer verildi: "Coğrafi ve tabii güzellik olarak Doğu Karadeniz illerinin hepsi güzeldir. Bu bölgede yeşilin her tonunun göründüğü ve yeşille mavinin buluştuğu en güzel yerler ilimizdedir. Buna, önce bu ilde yaşayanların inanması lazımdır. Bu bağlamda, Giresun Adası, Giresun Kalesi ve ulaşım sağlanabilirse Gedikkaya gibi tabiat harikaları, başka illerde olmayan farklı güzelliklerimizdir. Çevre Düzeni Planı, Doğu Karadeniz Turizm Mastır Planı ve ilimiz kalkınmasına yönelik İl Özel İdaresi'nce hazırlanan stratejik planlarda da belirlenen, ilimize turizm hareketlerini sağlayacak diğer tarihi ve turistik zenginlikler, korumalı ve kullanılabilir olarak il ekonomisine kazandırılmalıdırlar. Şehir merkezindeki kiliseler, eski hükümet konağı (şimdiki rektörlük binası), etrafı açılmış bir ticaret lisesi, Köprülü Han, avlularını taksi durağı olmaktan kurtarabilirsek tarihi camilerimiz, türbelerimiz, kemer köprüler, tarihi ve mimari özelliği olan Zeytinlik Mahallesi, turizm açısından çok önemli objelerdir. Benzer özellikte Şebinkarahisar Taş Han (Kervan Yolu) ve Meryemana Kaya Kilisesi gibi özellikli eserler diğer ilçelerimizde de vardır. Yaylalarımız dünyanın en güzel yaylalarını bile kıskandıracak güzelliktedir. Ama bu hali ile değil. Mutlaka kısa vadede ziyaret edenleri mahcup etmeyecek, zaman içinde de memnun edecek hale getirilmesinin planlaması yapılmalıdır. Planlanan bölgede katı atık sorunu çözümlenmelidir." Turizm Mastır Planı'nda, Giresun Limanı'yla ilgili herhangi bir çalışmanın söz konusu olmadığına dikkat çekilen raporda, "Tartışılan Turizm Mastır Planı'nda, Ordu ilinin olmayan limanına kruvaziyer gemi ile turist getirilmiş, arabalı vapurlar ile yük ve yolcu taşınmış, turlar düzenlenmiştir. Fakat turizm mastır planında bunların hiçbiri boş duran Giresun'a ve limanına uğratılmamıştır. Giresun'un her türlü altyapısı hazır olan limanı yok sayılmıştır. Plan, ciddiyeti ile bağdaşmayan bu durumun planda öncelikle düzeltilmesi gerekmektedir" ifadelerine yer verildi. Raporda, Fındık Müzesi'nin Giresun'da mutlaka kurulması önerisinin mutlaka plana konulması istendi. Doğu Karadeniz Turizm Mastır Planı'na Giresun olarak önem verilmesi, Giresun Valiliği'nce, kentimizi tanıtıcı basılı dokümanlar güncellendirilerek çeşitlendirilmesi, markalaşmaya önem verilip, Giresun olarak farklı bir formatta girilmesi gerektiği aktarılan raporda, şunlar aktarıldı: "Organizasyon, kültür ve becerimizi artırır, yeni yatırımlara ve istihdama zemin hazırlar. Güçlü dostlar edinmemizi ve il dışındaki üst düzey Giresunlu bürokratları tanımamızı sağlar. Mensubiyet duygumuzu geliştirir. Öz güvenimizi artırır. Sonraki nesillere örnek olur. Moral verir. Giresun Üniversitesi ile farklı kesimlerin kaynaşmasını ve siyasiler, bürokratlar, sivil toplum kuruluşlarının tanışmasını sağlar. OR-Gİ Havaalanı'nın gerekliliği daha iyi anlatılır. Doğu Karadeniz Turizm Mastır Planı'nda hiç söz edilmeyen deniz yolunu demir yoluna bağlayan hızlı tren projesi ilimiz için çok önemlidir. Öncelikle milyonlarca dolar değerindeki Giresun Limanı'nı atıl bir halden kurtarıp ülke ekonomisine kazandıracaktır. İstanbul (Marmaray), Ankara (Ank, İst.Hızlı tren), Sivas, Kars ve Tiflis hızlı tren yolunu sahile bağlayan en uygun güzergah, Erzincan, Gümüşhane, Harşıt Vadisi üzerinden Giresun Limanı'dır. İlimizin Doğu Karadeniz'in orta noktasında bulunması, her yönde bağlantı yapılmasını kolaylaştırmaktadır. Bu nedenle bölge turizminin gelişmesine ve ilimizin turizm odaklı kalkınmasına çok olumlu katkısı olacaktır. Yukarıda maddeler halinde sıralanan başlıkların hepsi önemli ama demir yolunun, Giresun Limanı'ndan deniz yoluna bağlanması ilk olarak öncelikli uğraşlarımızdan olmalıdır."

(CİHAN)


16 Nisan 2010 Haberleri 1 2 3 4 5