Denizlili sanayicilere göre global krizin en kötüsü geride kaldı

Denizli Sanayi Odasının (DSO) her yıl üyeleri arasında düzenlediği Denizli Sanayisi Genel Görünüm Anketi'ne göre sanayicilerin yüzde 73,08'i global krizin en kötüsünün geride kaldığını düşünüyor. DSO, her yıl üyeleri arasında 'Denizli Sanayisi Genel Görünüm Anketi gerçekleştirerek, Mart ayı içinde bu anketin sonuçlarını kamuoyu ile paylaşıyor. Genel Görünüm Anketi 2010, DSO'ya üye bin 237 sanayiciden bin 220'sine gönderildi. Bunlardan 201'i, anketi cevaplandırdı. Anket Denizli sanayini üretim, kapasite kullanımı, satış, sipariş, karlılık, yatırım, ihracat ve istihdam gibi çeşitli açılardan mercek altına alındı. Anketi yanıtlayan sanayiciler arasında 2008 sonunda işletme başına ortalama ücretli çalışan sayısı 109 iken, bu rakam 2009'da yüzde 2,75'lik azalmayla 106'ya geriledi. Ortalama istihdam büyüklükleri bakımından 2009, bugüne kadar yapılan anketler içinde en düşük rakamlara denk geliyor. Bu da iş gücü piyasasının, global krizden en olumsuz etkilenen alanlarda başı çektiğini ortaya koyuyor. Bu soruya verilen cevaplar, SGK tarafından açıklanan SSK'lı istihdamı verileriyle örtüşüyor. 2009 yılında toplam SSK'lı istihdamı yüzde 4,03'lük, yani 5 bin 662 kişilik bir düşüş ile 140 bin 560'dan 134 bin 898'e indi. Bu hacimli gerilemenin neredeyse tamamı (5 bin 494) tekstil ve konfeksiyon sektöründen kaynaklanmış durumda. Öte yandan her 2 sanayiciden 1'i (yüzde 48,39) 2009'da 'İstihdamım azaldı' diyor. Ankete katılanlar 2010 yılına umutla bakıyor. Üretim, satış ve siparişlerde yükseliş bekleyenlerin oranı kayda değer bir biçimde yüksek. Artış bekleyenlerin oranı üretimde yüzde 59,43, iç satışlarda yüzde 47,96, dış satışlarda yüzde 55,06 ve yeni siparişlerde yüzde 65,88. Denizlili sanayiciler ankette 2009'da, her türden maliyet kaleminin arttığına vurgu yapıyor. Enerji maliyetindeki artış yüzde 73,79'luk cevaplama oranıyla ilk sırada. Bunu yüzde 59,38 ile hammadde - aramalı, yüzde 32,56 ile yatırım malı ve yüzde 38,95 ile istihdam maliyeti izliyor. İstihdamın maliyet artışında son sırada yer almasının nedeni, muhtemelen büyük ölçüde ortalama çalışan sayısındaki azalmadan kaynaklanıyor. Anketi cevaplayanlar arasında bankalardan yakınanların oranındaki kısmi azalış gözleniyor. 2009'da kredi kapatma yönünde çağrı alanların oranı yüzde 16, kredi teminatını yükseltme uyarısı alanlarınsa yüzde 18,75 ve herhangi bir ihracat ödemesinin rızaları dışında vade öncesinde kredisine mahsup edilenlerse yüzde 2,22'ydi. Bu oranlar geçen yılki ankette sırasıyla yüzde 14,52, yüzde 25,41 ve yüzde 8,33 düzeylerindeydi. Anketi cevaplayanların yüzde 56,03'ü, 2009'da yatırım yapmadığını açıklarken yeni yatırıma gidenlerin oranı ise yüzde 16,19. Modernizasyon yüzde 19,83'lük oranı ile en çok yapılan sabit sermaye yatırımı olarak öne çıkıyor. Denizlili sanayicilerin yüzde 67,31'i yurt içinde yatırım yapmayı düşünmezken, yurt dışına yatırım söz konusu olduğunda bu oran yüzde 94,03'e varıyor. Sanayicilerin var olan işi dışında farklı bir iş koluna 2010'da yatırım yapmayı öngörenlerin oranı, yüzde 23,26. Yatırımcıların gözdesi ise yüzde 11,63 ile gıda-organik tarım olurken bunu yüzde 4,65 ile makine izliyor. Denizlili sanayici 2009'da krizin üstesinden gelebilmek için öncelikle ürün kalitesini artırma yoluna gitti. Anketi, "Ürün kalitemizi yükselttik" diye cevaplandıran oranı yüzde 17,91 iken, "Maliyetleri aşağı çektik" diye kaydedenler yüzde 16,92. Bunları yüzde 14,93 ile iş gücü verimliliğinin artırılması, yüzde 11,44 ile yeni ürün geliştirme ve yüzde 8,46 ile ihracatta yeni pazarlara açılma izledi. Neredeyse tüm sektörlerde ürün kalitesini artırılması, kriz önlemleri arasında birinci sırada yer alırken, Tekstil ve konfeksiyon sektörü bu konuda bir istisna oluşturuyor. Bu sektörde "maliyetleri indirme" seçeneğini yüzde 20,34 ile başı çekiyor. Denizlili sanayicilerin 2010 sonu ekonomik ve finansal göstergelere ilişkin tahminleri şöyle: Büyüme, yüzde 4,91, ÜFE yüzde 7,04, TÜFE yüzde7,44, dolar 1,546 TL, euro 2,202 TL, parite 1,4243, Merkez Bankası gecelik faizi yüzde 9,02.

(CİHAN)


11 Nisan 2010 Haberleri 1 2 3 4 5