Cumhuriyet Başsavcısı Peker: Dinleme için çok güçlü delil lazım

Dinleme olayının çok abartıldığını belirten Batman Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Peker, birinin dinlenmesi için şüpheli ve çok kuvvetli delillerin olması gerektiğini söyledi.

Herkesin dinlenmesinin söz konusu olmadığını belirten Peker, adli dinlemelerin anayasal teminatının olduğunu ve dinlemelerin gizli-saklı yapılmadığını ifade etti. Peker, "Basında yer aldığı gibi herkes dinlenmiyor. Zaten herkesin dinlenebilmesi de söz konusu olamaz. Dinleme olayı çok abartıldı. Vatandaşlarımız rahat olsun. Birinin dinlenmesi için şüpheli ve çok kuvvetli delillerin olması lazım." diye konuştu.

Dinlemelerin Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 137. maddesinin 4. fıkrası gereğince yapıldığını söyleyen Başsavcı Peker, göreve geldiği günden bu yana Batman'da en fazla 5 kişinin dinlendiğini ifade etti.

Kovuşturmaya yer olmadığına karar verilen kişilere en az 15 gün içinde 'Dinlendiniz' diye bilgi verildiğini de belirten Peker, korkulanın aksine herkesin dinlenmediği bilgisine yer verdi.

Başsavcı Peker, ilgili kanun maddesinin 'Cumhuriyet Savcısı tarafından verile dinleme kararının hakim tarafından onaylanması, durumunda dinlemeye derhal son verilir. Dinlemeye ilişkin kayıtlar Cumhuriyet Savcısı denetimi altında en geç on gün içinde tutanakla yok edilir. Tespit ve dinlemeye ilişkin kayıtlar yok edildikten sonra en geç on beş gün içinde Cumhuriyet Başsavcılığı, tedbirin nedeni, kapsamı ve sonucu hakkında ilgilisine yazılı olarak bilgi verir' şeklinde olduğunu belirtti.

HANGİ SUÇLAR NEDENİYLE DİNLEME YAPILABİLİYOR?

Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 135/6. maddesi gereğince dinlemeler, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti, Kasten Öldürme, İşkence, Cinsel Saldırı, Çocukların Cinsel İstismarı, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti, Para da Sahtecilik, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, İhaleye Fesat Karıştırma, Rüşvet, Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Atlamak, Silahlı Örgüt veya Bu Örgütlere Silah Sağlamak, Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda tanımlanan Silah Kaçakçılığı, Suçları Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nda tanımlanan ve hapis cezasını gerektiren suçlar, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun 68 ve 78 maddede tanımlanan suçlar nedeniyle yapılabiliyor.

İlgili kanunda açıkça yazılan ve nedenlerle teknik dinleme yapılabileceğini kaydeden Başsavcı Mustafa Peker, bunların dışındaki suçların dışında ise kesinlikle dinleme yapılamayacağı sözlerine ekledi.

(CİHAN)

Cumhuriyet Başsavcısı Peker: Dinleme için çok güçlü delil lazım Cumhuriyet Başsavcısı Peker: Dinleme için çok güçlü delil lazım

25 Mart 2010 Haberleri 1 2 3 4 5