Sağlıkçılar için anket uygulama teknikleri ve veri girişi kursu düzenlendi

ADANA - Adana İl Sağlık Müdürlüğü Performans ve Kalite Koordinatörlüğü ve Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi işbirliği ile "Anket Uygulama Teknikleri, Veri Tabanı Oluşturma, Veri Girişi ve Veri Kalitesinin Denetlenmesi" konulu kurs düzenlendi.

Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda iki gün devam eden kursa Numune Eğitim ve Araştırma, Çukurova Devlet, Adana Devlet, Adana Doğumevi, Göğüs Hastalıkları, Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastaneleri, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ile İl Ambulans Servisi Başhekimliğinde görev yapan 23 kişi katıldı.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Doç Dr. Gülşah Seydaoğlu, Uzman. Feyziye Türemez ve Yüksek Lisans Öğrencisi. Çağla Sarıtürk "Anket Uygulama Teknikleri, Veri Tabanı Oluşturma, Veri Girişi ve Veri Kalitesinin Denetlenmesi" konularını anlattılar.

İki gün süren kursta eğitmenler, geçerli güvenilir veri toplanması araştırmanın uygulanması (veri toplanması), değişkenlerin ölçümü, nominal ve ordinal verilerin kodlanması, anket nasıl hazırlanır, dosya tarama, verilerin saklanması, veri girişi excel'de veri girişi ve düzenlemesi, değişkenlerin tanımlanması, değişken adı, tipi, değer etiketleri, kayıp değerler, veri girişi sırasında yapılan hatalar açısından veritabanının gözden geçirilmesi konuları uygulamalı olarak anlatıldı.

Sağlık Müdürlüğü İl Performans ve Kalite Koordinatörlüğü eğitmenleri Celile Öztürk, Yeter Başarı ve Dilek Ağır tarafından gerçekleştirilen eğitime çeşitli kurumlarda anket uygulaması ile görevlendirilen 23 sağlık personeli katıldı.

İki bölümden oluşan kursun ilk bölümünde, anket hazırlama ilkeleri, ayaktan ve yatan hasta memnuniyet anketleri uygulama esasları, ikinci bölümde ise bu anketlerden elde edilen verilerin Excel veri tabanında veri girişi eğitimi yapıldı. İki gün süren kursta, katılımcılar 5 grup oluşturarak interaktif yöntemle anket hazırlama, anket uygulama ve veri girişi uygulamalarını gerçekleştirdi.

(CİHAN)

Sağlıkçılar için anket uygulama teknikleri ve veri girişi kursu düzenlendi

23 Mart 2010 Haberleri 1 2 3 4 5