Doktorlar Tıp Bayramı'nda önlük yaktı

14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle eylem yapan Türk Sağlık Sen üyesi bir grup sağlık çalışanı, Sağlık Bakanlığı'nın önünde beyaz önlük yaktı.

Ankara Sıhhiye'deki Sağlık Bakanlığı'nın Abdi İpekçi tarafında biraraya gelen Türk Sağlık Sen üyesi bir grup sağlık çalışanı adına yapılan basın açıklamasında, performansa dayalı döner sermaye ek ödemesi ile çalışma barışının bozulduğu ve doktorların birbirleri ile rakip hale getirildiği öne sürüldü.

Hazırlanan Tam Gün Yasası'nda radyoloji çalışanlarının, çalışma sürelerinin artırılarak yüksek radyasyon altında görev yaptıkları ve bu şekilde sağlıklarının tehlikeye atıldığının anlatıldığı açıklamada, söz konusu yasanın sağlık çalışanlarının yalnızca yüzde 5'ini memnun ettiği iddia edildi.

Türkiye'deki sağlık çalışanlarının, Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı 'sağlık' tanımına uymadığının anlatıldığı açıklamada, sağlık alanında bekleyen sorunların çözülmeden 14 Mart Tıp Bayramı'nın kutlanmayacağı ifade edildi. Açıklamanın sonunda, robot şeklinde yapılan bir doktor maketi gösterilerek, bunun, hükümetin istediği modelde bir doktoru simgelediği anlatıldı.

Basın açıklamasından sonra, eylemciler, üzerlerindeki beyaz önlükleri yere attıktan sonra, bir beyaz önlüğü de ateşe vererek yaktılar.

Daha sonra aynı yerde, Sağlık Emekçileri Sendikası, çeşitli derneklere üye sağlık çalışanları da eylem yaptı. Beraberlerinde getirdikleri onlarca siyah çelengi Sağlık Bakanlığı'nın duvarına koyan eylemciler, yaptıkları basın açıklamasından sonra sessizce dağıldılar.


14 Mart 2010 Haberleri 1 2 3 4 5