Odaların gündeminde ekonomi ve ekonomideki gelişmeler olacak

Kayseri Ticaret Odası (KTO)'nda dördüncüsü düzenlenen "Odalar Ortak Toplantısı" sona erdi. Toplantı sonrası katılımcı odaların imzalarının bulunduğu sonuç bildirgesi yayınlandı. Buna göre odaların gündeminde ekonomi ve ekonomideki gelişmeler öncelikli olarak oluşturacak.

Ortak toplantının sonucu ile ilgili yazılı olarak yapılan açıklamada, gündemi ekonomi ve ekonomideki gelişmelerin oluşturması gerektiğine dikkat çekildi.

Ekonomik reformların hız kesmeden devam etmesi istenen açıklamada, özelleştirme ve mikro reformların sürmesi, iş adamları ve sanayi lehine mevzuatta düzenlemeler yapılması istendi.

Dünya emtia piyasalarındaki fiyat çıkışlarının beklenenden dik seyrettiğine işaret edilen açıklamada, "Bu durum 2010 yılında üreticiler üzerinde maliyet baskısını artıracaktır. İşçi ve işveren gelecekten kaygılıdır ve krizden aile bireyleri de olumsuz etkilenmektedir. Sürdürülebilir bir büyüme istihdama katkı sağlayacaktır. Bu nedenle üretim ve istihdamın önündeki engeller kaldırılmalıdır." görüşlerine yer verildi.

Türkiye'de doğru makro politikaların uygulanmamasının küresel krizin derinden hissedilmesine sebep olduğu savunulan açıklamada, "Makro ekonomik politikalar sürdürülebilir kalkınmaya yönelik olmak zorundadır. Yatırım indirimi istisnası yeniden getirilmelidir. Yatırım harcamalarına ilişkin KDV yatırımcıya iade edilmelidir. Finansal kiralamada KDV oranlarının indirilmesi gerekmektedir. Amortisman süreleri kısaltılmalıdır. Ücret gelirlerine indirimli gelir tarifesi uygulanmalıdır. KDV ve ÖTV indirimleri süresiz olmalıdır. Vergi sistemimiz ve ticaret mevzuatımız, esnaf, sanatkâr ve tacirlerimizin birleşerek büyümelerini teşvik etmelidir." denildi.

Kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınması noktasında bütün kurumlar özveri içerisinde birlikte çalışmak zorunda olduğuna vurgu yapılan açıklama şunlar kaydedildi: "İç talebi canlandırmak için sosyal harcamaların artırılması gerekmektedir. Yabancılara gayrimenkul satışı yalnızca mülkiyet sorunu olarak değerlendirilmemelidir. Satışa izin verilecekse, karşılıklılık ilkesi dikkate alınmalıdır. Kentsel planlar katılımcı bir anlayışla hazırlanmalıdır. Hazırlanan planların uygulanmasında sosyal ve ekonomik gelişmeler dikkate alınmalıdır. Tarım ve hayvancılık sektörü çökme noktasındadır. İşletmelere verimliliği artırıcı ve maliyeti azaltıcı teşvikler sağlanmalıdır. Tarım ve hayvancılıkta uzun vadeli bir perspektif plana ve cesaretli uygulamaya ihtiyaç bulunmaktadır. Bölgesel ve sektörel teşvik sistemi bir kez daha gözden geçirilmelidir."

Açıklamanın altında, Kayseri Ticaret Odası, Kayseri Sanayi Odası, Kayseri Ticaret Borsası, Yahyalı Ticaret Odası, Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği, Kocasinan Ziraat Odası, Yeminli Mali Müşavirler Odası Kayseri İl Temsilciliği, Kayseri Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası, Şehir Planlamacıları Odası Kayseri Şubesi, Kayseri Veteriner Hekimler Odası, Kayseri Ziraat Mühendisleri Odası ve Harita Mühendisleri Odası'nın imzaları yer aldı.


12 Mart 2010 Haberleri 1 2 3 4 5