Niğde'de 5 yılda 88 firmaya enerji desteği sağlandı

NİĞDE - Niğde Enerji Desteği Komisyonu, firmaların toplam 826 bin 585,78 TL elektrik enerji desteğinden yararlanmalarını uygun buldu.

Enerji Desteği Komisyonu üyeleri, aylık olağan toplantısını yapmak üzere Valilik Toplantı Salonunda, Vali Yardımcısı Dr. Adil Nas başkanlığında toplandı.

Komisyonun yapmış olduğu 2010 yılı Mart ayı toplantısında; 27 adet firmanın (2007 yılı Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ayı, 2008 yılı Şubat-Mart-Nisan-Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim-Kasım Aralık ayı, 2009 Ocak-Şubat-Mart-Nisan-Mayıs Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim-Kasım Aralık ayı ve 2010 yılı Ocak ve Şubat aylarına) ait olan toplam 91 adet muhtelif elektrik enerjisi teşvik talebini değerlendirildi.

Komisyonun, enerji desteği uygulamasının başladığı 2005 yılından itibaren 88 firmanın muhtelif aylara ait taleplerini değerlendirdiği ve bu firmalara Hazine Müsteşarlığı'nca teşvik verilmesinin sağlandığı belirtildi.

Niğde'de 5 yılda 88 firmaya enerji desteği sağlandı

11 Mart 2010 Haberleri 1 2 3 4 5