İmamlar da kadro istiyor

Milli Eğitim Bakanlığı'nda görevli sözleşmeli öğretmenlere kadro verilecek olması imamları da harekete geçirdi. Türk Diyanet Vakıf-Sen Diyanet İşleri Başkanlığı'na yaklaşık 15 bin 4/B kadrosunda çalışan personele kadro verilmesi için başvurdu.

Başvuruda 4/B personelin, göreve alınma ve görev yapma şartları kadrolu görevliler gibi olduğuna dikkat çekilerek, imam-hatip, müezzin-kayyım, Kur'an kursu öğreticisi ve vaize kadrolarında sözleşmeli olarak görev yapıldığı belirtildi. Sendika tarafından yapılan başvuruda 4/B çalışanların kadroya geçirilmesi hususunun 2008 yılı Şubat, Nisan, Mayıs ve Ağustos aylarında Diyanet İşleri Başkanlığı'na, 6 Şubat 2009 tarihinde Başbakanlığa ve 2008 ve 2009 yıllarında yapılan toplu görüşmelerde sendika talebi olarak iletildiği ifade edildi. Milli Eğitim Bakanlığı'ndakine benzer bir çalışma yapılarak Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı görev yapan sözleşmeli imam-hatip, müezzin-kayyım, Kur'an kursu öğreticisi ve vaize kadro verilmesi istendi.

Sendika ayrıca şu anda hazırlanan Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilat Kanun Tasarısı'na eklenmek üzere Diyanet'ten sorumlu Devlet Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı'na bir kanun maddesi teklif etti. Söz konusu kanun maddesiyle 657 Sayılı Kanun'un 4/b Maddesi'ne göre istihdam edilenler ile aynı kanunun 86. Maddesi uyarınca vekil imam hatip olarak atanan görevliler ve halen Başkanlık teşkilatında fahri Kur'an kursu öğreticiliğinde sigortaları ödenerek çalıştırılanlardan şartları uyanların bir defaya mahsus olmak üzere bulundukları kadrolara asıl olarak atanması talep edildi.

Yaptıkları başvuru ile ilgili bir değerlendirmede bulunan Türk Diyanet Vakıf-Sen Yönetim Kurulu Üyesi Nuri Ünal, "Milli Eğitim Bakanlığı sözleşmelilere kadro verileceğini açıkladı. Diyanet İşleri'nden de sözleşmeli çalışanların sorunlarının çözümü için böyle bir adım bekliyoruz. Hazırlanmakta olan Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilat Kanun Tasarısı bu konuda bir fırsat olarak görülmelidir. Sendika olarak başvurumuzun olumlu değerlendirilip sözleşmelilere kadro verilmesini talep ediyoruz." dedi.


11 Mart 2010 Haberleri 1 2 3 4 5