Uludağ Üniversitesi'nde proje yapan öğretim üyesi daha hızlı yükselecek

Bursa Uludağ Üniversitesi , öğretim üyeliğinde bir üst unvana yükselme kriterlerini yeniden belirlerken, proje yapan akademisyenler daha hızlı yükselecek.

Uludağ Üniversitesi, akademik başarıyı yükseltme ve atama taban puanlarını yeniden düzenleyerek öğretim üyesi olma çıtasını yükseltti.

Uluslararası bilimsel dergilerde yayınlanan makalelere verdiği puanı değiştirmeyen Üniversite, uluslararası kuruluşlarla yapılacak projelerde yer alanlarla sanayiye yönelik proje hazırlayanlara daha fazla puan verecek.

Uludağ Üniversitesi Senatosu, 17 Aralık 2009 tarihli oturumunda aldığı kararla, Uludağ Üniversitesi'ne öğretim üyesi olarak atanabilmek için geçerli kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer hükümlerle birlikte uygulanacak ilke ve esasları yeniden belirledi.

Öğretim üyelerinin atama ve yükseltilmelerinde bilimsel erkin temel ilke olduğu bir ortam hazırlamak, gerçekçi, tarafsız, adil değerlendirmeler sonucunda ve gelişme hedefleri doğrultusunda akademik birimlerin kadro gereksinimlerini karşılamak için uygulanan kriterler yeniden belirlendi. Ülkenin lisansüstü eğitim almış nitelikli eleman ihtiyacının karşılanmasında ve lisansüstü eğitim programlarının evrensel bilime ve ulusun gelişmesine katkı sağlamasında UÜ'nün payını artırmak amacıyla belirlenen yeni kriterler, 2012 yılına kadar geçerli olacak.

AKADEMİSYENLER DAHA ÇOK ÇALIŞACAK

Uludağ Üniversitesi öğretim üyeleri, bundan böyle bir üst unvana yükselmek ve atanmak için kitap, makale, kongre, araştırma projesi, patent ve ödül gibi akademik çalışmalardan daha fazla puan toplamak zorunda. Daha nitelikli öğretim üyesi yetiştirmeye yönelik olarak yürürlüğe giren ve bilim dallarının özelliklerine göre farklılıklar gösteren yeni düzenlemeye göre, Tıp Fakültesinde doçentliğe yükselme puanı 750'den 900'e; profesörlük puanı da 1150'den 1250'ye yükseltildi. Mühendislik, mimarlık, ziraat, fen edebiyat fakültesi fen bölümlerinde eskiden en az 650 puanı toplayan profesör olabilirken bundan sonra en az 850 puanı toplayan profesörlüğe yükselebilecek. Yayınlanan kriterlere göre, sosyal bilimler alanındaki akademisyenler, bir üst unvana yükselmek için eskisinden 50-100 puan daha fazla toplamak zorunda.

PROJE YAPANA YÜKSEK PUAN

Yükselmek için puanları artıran Üniversite Senatosu, diğer yandan öğretim üyelerinin yaptığı bilimsel çalışmaların karşılığı olarak alacakları puanları da yeniden belirledi.

Kitap, makale yayını ve kongrede bildiri sunma gibi akademik çalışmalara verdiği puanı değiştirmeyen Üniversite, uluslararası kuruluşlardan proje desteği alanlara eskiden 90 puan verirken bundan sonra 150 puan verecek. Ayrıca, TÜBİTAK, DPT ve SAN-TEZ projesi hazırlayanlara da 50-75 puan verecek. TÜBİTAK ve TÜBA'dan bilim ödülü kazananlara 300 puan verilmesini öngören Üniversite, yine aynı kuruluşlardan teşvik ödülü alanlara da 150 puanı uygun gördü. Uluslararası patent alan akademisyenler ve Tıp Fakültesinde uzmanlık sonrasında doktora yapanlar ise bundan sonra 250 puan alarak bir üst unvana daha çabuk yükselebilecek.

Mimarlık, peyzaj mimarlığı, mühendislik, kentsel tasarım projeleri, şehir ve bölge planlama, güzel sanat eserleri yarışmaları yönetmeliğine göre açılan yarışmalarda derece alanlara eskiden 10-30 puan verilirken bundan böyle 25-100 arasında değişen puanlar verilecek.

Uludağ Üniversitesi'nde proje yapan öğretim üyesi daha hızlı yükselecek

04 Mart 2010 Haberleri 1 2 3 4 5