Hukukçular, Adalet Bakanlığı Müsteşarı'nın istifasını istedi

Evrensel Hukukçular Platformu Başkanı Hasan Hüseyin Tanrıverdi, HSYK'nın Erzincan soruşturmasında Erzurum özel yetkili savcılarının yetkilerini kaldırmasının anayasaya aykırı olduğunu belirterek, ''HSYK, bu zamana kadar görülmemiş bir usul ile anayasaya aykırı bir karar vermiştir.'' dedi.

Tanrıverdi, Akar Otel'de düzenlediği basın toplantısında, Erzurum savcılarının yetkisizleştirilmesinden HSYK toplantısına katılan Adalet Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Karaman'ı da sorumlu tutarak görevden alınmasını istedi.

HSYK'nın savcılar hakkında verdiği kararın yargı krizine yol açtığını ifade eden Tanrıverdi, şu hususları dile getirdi: ''HSYK, anayasanın 159. maddesine göre idari bir kuruldur. Hukuka uygunluk denetimi yapma görev ve yetkisi yoktur. HSYK, haklarında hiçbir tahkikat yapmaksızın, müfettiş incelemesi ve haklarında düzenlenmiş bir rapor olmaksızın savcıların yetkilerini alarak Anayasa'nın amir hükümlerine aykırı bir işlem yapmıştır. Kurul, bu zamana kadar görülmemiş bir usul ile anayasaya aykırı bir kararın altına imza atmıştır.''

HSYK'dan savcılar aleyhine böyle bir karar çıkmasına neden olan Adalet Bakanlığı Müsteşarı Karaman'ı eleştiren Tanrıverdi, karara destek çıkan Yargıtay ve Danıştay gibi yüksek yargı organlarını da eleştirdi.

Hukukçular, Adalet Bakanlığı Müsteşarı'nın istifasını istedi Hukukçular, Adalet Bakanlığı Müsteşarı'nın istifasını istedi Hukukçular, Adalet Bakanlığı Müsteşarı'nın istifasını istedi

19 Şubat 2010 Haberleri 1 2 3 4 5