Girişimcinin güveni artmaya devam ediyor

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO)'nın üç ayda bir oluşturduğu 'Girişimci Güven Endeksi' değeri, son dört dönemde arka arkaya artış gösterdi. Endeks değeri, Ocak 2010'da, bir önceki dönem değerine göre yüzde 24,5 oranında artarak 83,2 olarak hesaplandı.

Endeks değeri, Ekim 2009 döneminde ise Temmuz 2009 dönemi değerine göre yüzde 2,5 oranında artarak yüzde 66,9 olarak hesaplanmıştı.

Ocak ayı son haftasında gerçekleştirilen çalışmada, BTSO'ya kayıtlı 203 işletme sahibinin, cari dönem girişim ortamı ile ilgili değerlendirmeleri ve yeni bir girişim kararı içinde olup olmadıkları sorgulanarak, girişimci güven endeksi hesaplandı.

Anket için seçilen firmaların sektörlere göre dağılımı incelendiğinde, görüşülen şirket sahiplerinin yüzde 19,2'si tekstil ve konfeksiyon, yüzde 15,3'ü inşaat ve yapı sektörü, yüzde 12,3'ü gıda-hayvancılık, yüzde 8,9'u makine ve metal sektörü, yüzde 5,4'ü hizmet, yüzde 5,4'ü otomotiv, yüzde 4,9'u nakliye, yüzde 3,9'u finans, yüzde 3,9'u kimya, yüzde 3,4'ü ağaç, orman ürünleri ve mobilya, yüzde 3'ü bilişim, yüzde 2,5'i sağlık, yüzde 2,5'i plastik, kauçuk ve sünger, yüzde 2'si turizm, yüzde 2'si elektrik ve elektronik, yüzde 1,5'i basın-matbaa, yüzde 1'i eğitim, yüzde 1'i deri-ayakkabı, yüzde 0,5'i madencilik, yüzde 1,5'i diğer sektörlerde faaliyet gösterdiklerini belirtti.

Şirketler büyüklüklerine göre incelendiğinde de 203 katılımcının yüzde 96,1'i KOBİ, yüzde 3,9'u ise büyük ölçekli şirket statüsünde oldukları görülüyor.

'YİNE BU İŞİ KURARDIM' DİYENLER ARTTI

Ankete katılan işletme sahiplerinin, 'Ülkenin bugünkü ekonomik şartlarını değerlendirdiğinizde, girişim ortamını nasıl buluyorsunuz?' şeklindeki ilk soruya; girişimcilerin yüzde 20,2'si 'uygun', yüzde 48,8'i ise 'uygun değil' cevabını verdi.

Aynı soruya, üç ay önce uygun diyenlerin oranı yüzde 17,7 ve uygun değil diyenlerin oranı da yüzde 63,5 olarak tespit edilmişti. Söz konusu verilere göre; girişim ortamına ilişkin görüşlerde; üç ay önceye göre 'girişim ortamı uygun' diyenlerin oranı artarken, 'uygun değil' diyenlerin oranında azalış oldu. 'Kararsızım' diyenlerin oranında ise artış görülüyor. Üç ay önce girişim ortamı konusunda 'kararsızım' diyenlerin oranı yüzde 18,7 iken, bugün 'kararsızım' diyenlerin oranı yüzde 31 olarak gerçekleşti.

'Ülkenin bugünkü ekonomik şartlarını değerlendirdiğinizde, hali hazırdaki işletmenizi kurar mıydınız?' sorusuna ise girişimcilerin yüzde 29,1'i 'evet' ve yüzde 43,8'i ise 'hayır' cevabını verdi. Üç ay öncesinde aynı soruya, ankete katılanların yüzde 27,1'i 'evet' cevabını verirken, yüzde 52,7'i ise 'hayır' cevabını vermişti. Bu veriler ise; "yine bu işi kurardım..." diyenlerin, üç ay öncesine göre arttığı dikkat çekerken, 'hayır kurmazdım' diyenlerin oranının ise azaldığını gösteriyor. Üç ay önce mevcut işletmelerin kurulumuna ilişkin bu soruya, 'kararsızım' diyenlerin oranı yüzde 20,2 iken, bugün bu oran yüzde 27,1 olarak gerçekleşti. Yani, 'kararsızım' diyenlerin oranında da, bir artış olduğu görülüyor.

BURSALI İŞADAMLARI YENİ YATIRIM KONUSUNDA DA İYİMSER

'Ülkenin bugünkü ekonomik şartlarını değerlendirdiğinizde, 'Bugün itibariyle yeni bir girişim yapar mısınız?' şeklindeki üçüncü soruya ise girişimcilerin yüzde 23,2'si 'evet', yüzde 57,1'i ise 'hayır' cevabını verirken, üç ay önce aynı soruya girişimcilerin yüzde 17,2'si 'evet', yüzde 67'si ise 'hayır' cevabını vermişti.

Bu sonuca göre, 'yeni yatırım yaparım' diyenlerin oranı artarken, 'yeni yatırım yapmam' diyenlerin oranı ise azaldı. Yeni bir yatırım yapma konusundaki kararsızların oranında ise artış oldu. Yeni bir girişim yapmaya ilişkin soruya 'kararsızım' diyenlerin oranı üç ay önce yüzde 15,8 iken bugün itibariyle, yüzde 19,7 olarak gerçekleşti.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Mayıs 2004'ten bu yana 3 ayda bir düzenli olarak yapılan Girişimci Güven Endeksi'nin 100'den büyük olması, iktisadi faaliyetlere ilişkin girişimci güveninde iyimser bir tutum olduğunu gösterirken, 100'den küçük olması da kötümser bir tutum olduğunu, 100 olması ise girişimci güveninde ne iyimser ne de kötümser durum olduğunu gösteriyor.

'Girişimci Güven Endeksi'nin yüzde 83,2 olması, Bursa'da faaliyet gösteren girişimcilerin, ülkenin bugünkü ekonomik şartlarını değerlendirdiklerinde; mevcut girişim ortamı konusunda kötümser oldukları anlaşılıyor.


17 Şubat 2010 Haberleri 1 2 3 4 5