Öğretim görevlileri, kuyumculuk tasarımı farklılıklarını tespit ve yeni tasarım için çalışma başlattı

Öğretim görevlileri, Gaziantep ve Halep'teki kuyumculuk tasarımı farklılıklarının tespiti ve yeni tasarımların oluşturulması için çalışma başlattı. Proje kapsamında, Gaziantep ve Halep'teki, kuyumculuk işletmelerinin verimliliğini yükselterek, kalite seviyelerinin ve mücevher tasarımlarının çeşitliliğini artırmayı amaçlayan öğretim görevlileri, yapılan bu çalışmayı tamamladıktan sonra halkın beğenisine sunmayı amaçlanıyor.

Gaziantep Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Uygulamalı Takı Teknolojisi bölümü tarafından Devlet Planlama Teşkilatı'nın desteklediği "Gaziantep ve Halep İllerinde Kuyumculuk Sektöründeki Tasarım Farklılıklarının Tespiti ve Yeni Tasarımların Oluşturulması" adlı projenin çalışmalarına başlandı. Projenin, "Türkiye- Suriye Bölgelerarası İşbirliği Programı 2008 Yılı Üçüncü Teklif Çağrısı" çerçevesinde gerçekleştiğini belirten Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ergun Erçelebi, projeyle Gaziantep ve Halep'teki kuyumculuk işletmelerinin verimliliğini yükselterek, kalite seviyelerinin ve mücevher tasarımlarının çeşitliliğini artırmak istediklerini ifade etti. Projenin öğretim görevlisi Remzi Öztekin'in koordinatörlüğünde, öğretim görevlisi Nuri Durucu ile birlikte hazırlandığını ifade etti. Erçelebi, "Projenin amacı, Gaziantep ve Halep illerindeki kuyumculuk sektöründe üretilen arkeolojik, etnografik ve öncelikle günümüzdeki modellerin tespitini, tespit edilen modellerin farklılıklarının ortaya çıkarılmasını ve bulgulardan yola çıkarak her iki kültürü yansıtacak yeni tasarımların ortaya çıkarılmasıdır." dedi.

Gaziantep ve çevresinin, kuyumculuk sektöründe çok önemli bir yere sahip olduğunu söyleyen Erçelebi, şöyle devam etti: "Endüstri Meslek Lisesi, Mesleki Eğitim Merkezi ve Gaziantep Üniversitesi bünyesinde kuyumculuk ve takı tasarımı alanlarında eğitim-öğretim yapan bölümler bulunuyor. Gaziantep ve Halep illerinde üretilen takılarda kullanılan kıymetli taşlar, kullanılan teknikler, tasarımlar incelendikten sonra yeni tasarlanmış takıların üretimi ve sergilenmesi ayrıca bu konuda ortaya çıkan sonuçlarla ilgili konferansların düzenlenmesi ve yayınlanması hedefleniyor. Amaç, yeni modellerin tasarlanması, üretilmesi ve Anadolu'da doğan kuyumculuğun bu proje ile Gaziantep ve Halep vasıtasıyla, Ortadoğu'daki etki alanının tekrar kazandırılmasıdır. Bu da ancak bu alanda verilecek doğru eğitimlerle olacaktır."

İşletmelerin kalifiye teknik eleman temini, yeni modellerin tasarlanması, maksimum verim ve standart kalite düzeyine ulaşmada büyük sıkıntılar yaşadığını vurgulayan Erçelebi, bu tür problemlerin Halep'te de yaşandığını kaydetti. Erçelebi, "Türkiye'nin altın takı ihracatında dünyada İtalya'dan sonra ikinci sırada olması tanıtımı yapılmamış bir gerçektir. Program çerçevesinde verilecek konferanslar ve yayınlar sonucunda ilgili kurumlar, işletmeler ve şahıslar verimliliklerini ve üretim kalite seviyelerini yükseltme yoluna girip, bölgenin gelişmesi ve dünya ile rekabet etme gücüne katkı sağlamış olacaklardır. Proje, programın bölgesel kalkınma ve sınır ötesi işbirliğinde yer alan yerel ve bölgesel kuruluşların kurumsal yeteneklerinin artırılması hedefi ve konusu itibariyle programın bölgesel kalkınma ve işbirliği önceliği ile uyumludur." şeklinde konuştu.

Öğretim görevlileri, kuyumculuk tasarımı farklılıklarını tespit ve yeni tasarım için çalışma başlattı Öğretim görevlileri, kuyumculuk tasarımı farklılıklarını tespit ve yeni tasarım için çalışma başlattı

16 Şubat 2010 Haberleri 1 2 3 4 5