Parçalanmış aile çocuklarının okul başarısı için devlet seferber oldu (Özel)

Denizli'de, parçalanmış ailelerin çocuklarının okul başarısını artırmak için bir dizi proje hazırlandı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Erdinç Duru'nun da desteğiyle 13 rehber öğretmen, il genelindeki okullarda parçalanmış aile çocuklarıyla ilgili bir araştırma yaptı.

Milli Eğitim'e bağlı 716 kurumda, 172 bin 873 öğrenci incelendi. Bunlardan 2 bin 415'inin anne ve babasının ayrı olduğu, kendileririn de anne, baba veya yakınlarında kaldığı tespit edildi.

Parçalanmış aile çocuklarının, aile sevgisinden yoksun büyüdüğü için çeşitli problemleri olduğunu söyleyen Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz, "Bu öğrencilere ve ailelerine psikolojik danışma ve rehberlik hizmeti vermek için PAÜ'nün de desteğiyle, aile terapisi almış sekiz uzman görevlendirdik. Bu arkadaşlarımız, öğrencilere veya ailelerine maddi ve manevi destek sağlama çalışması ve yönlendirme rehberliğine başladı." dedi.

Öğrencilerin, derslerinde başarılı olması için çaba sarf ettiklerini belirten Oğuz, "Yaptığımız ilk incelemelerde, bu öğrencilerin baskı altında oldukları için psikolojik problemler yaşadığını gördük. Arkadaşlarına göre çeşitli sebeplerden dolayı başarısız oldukları için saldırgan, şımarık veya pasif davranışlar gösteriyorlar. Biz de daha başarılı olabilmeleri için devletin imkânlarından yararlandırmaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Parçalanmış ailelerin çocuklarına valilik, belediye, vakıflar ve sivil toplum kruluşlarının desteğiyle çeşitli imkânlar sunduklarını vurgulayan İl Milli Eğitim Müdürü Oğuz, bu çocukların eğitimdeki eksikliklerinin giderilmesi için de dersanelerle görüşme yapabileceklerini kaydetti.

DENİZLİ'DE OKULLARA GÖRE PARÇALANMIŞ AİLELERİN İSTATİSTİĞİ

Parçalanmış öğrenci Parçalanmış öğrenci Toplam

Kız Erkek

İlköğretim 887 837 1724

Liseler 402 259 661

Ana okulu 1307 1108 2415

ÇOCUKLARIN KİMLERİN YANINDA KALDIĞINA DAİR İSTATİSTİK

Anne yanında Baba yanında Yakınının yanında

İlköğretim ve liselerde Yüzde 70 Yüzde 10 Yüzde 20

Parçalanmış aile çocuklarının okul başarısı için devlet seferber oldu (Özel)

07 Şubat 2010 Haberleri 1 2 3 4 5