"Kaçakçılık riskine karşı gümrük uygulamaları çok önemli"

Bursa Gümrük ve Muhafaza Baş Müdürü Tevfik Usta, kaçakçılık riskine karşı gümrük uygulamalarının çok önemli olduğunu söyledi.

Uludağ İhracatçı Birlikleri, Bursa Gümrük ve Muhafaza Baş Müdürlüğü, Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği ve FAVEO Danışmanlık işbirliğinde, "Dış Ticaret İşlemlerinde 2010 yılı Gümrük Uygulamaları Değişiklikleri ve Devlet Yardımları" konulu panel düzenledi.

Panelde konuşan Bursa Gümrük ve Muhafaza Baş Müdürü Tevfik Usta, uygulamacı bir kurum olan Gümrük Müsteşarlığı İktisat Politikası'nın belirlenmesinde gelir sağlama fonksiyonu, koruma fonksiyonu (ülke güvenliği, toplum sağlığı, ülke sanayii, çevre gibi) ve kaçakçılıkla mücadele fonksiyonlarının önemli rol oynadığını söyledi. Başmüdürlük olarak; 2010 yılı içerisinde fiziksel alanların iyileştirilmesi, hizmet sunum standartlarının yükseltilmesi, eğitim faaliyetleri, rahatsızlık oluşturmayan etkin denetim gibi faaliyetler öncelik vereceklerini belirten Usta, "Çevremizdeki en güçlü ülke olarak özellikle petrol ürünleri, içki, sigara, tarım ürünleri gibi yüksek vergi yükü olan ürünlerde kaçakçılık riskine karşı gümrük uygulamaları önem taşımaktadır. Nihayetinde, mevzuat kolaylıklarının sağlanması, dış ticaretteki bürokratik işlemlerin basitleştirilmesi yanında ülkemiz ihracatçılarının yeni pazarlar, müşteriler bulması ile ancak kolaylıklar bir anlam ifade edebilir." diye konuştu.

Küresel krizin Türkiye ekonomisini ve dış ticaretini yıkıcı bir şekilde etkilediğini ifade eden UİB Koordinatör Başkanı ve UTAYSİB Başkanı Ferit Sünneli ise pazar paylarının düştüğünü, tesislerin ayakta zor durduğunu belirtti. Yurtiçi piyasanın iyice daralmasından ötürü ihracatçıların düşük kar hadleri ve pazarlarda çeşitlendirme ile varlıklarını sürdürür hale geldiklerini söyleyen Başkan Sünneli, hükümetin bazı önlemler aldığını, ancak genel anlamda bu tedbirlerin yetersiz kaldığını ifade etti.

Halihazırda var olan devlet destekleri ve mevzuat uygulamalarına hakim olmanın hem zaman hem de maddi anlamda ihracatçılara ciddi bir artı değer katacağını ifade eden Başkan Sünneli, "Mevzuatı ve pratiği bir araya getirmek siz kıymetli ihracatçılarımızın geleceğine ışık tutacağını düşünüyoruz. Bu duygu ve düşünceden hareketle, bugün burada gümrük mevzuatı ile ilgili işlemler, 4458 sayılı gümrük kanununa 5911 sayılı kanunla getirilen yeni değişiklikler ve devlet yardımları konularında sizleri bilgilendirmek istiyoruz." dedi.

Dış Ticarette Lojistik Hizmetleri ve Gümrük Müşavirliğinin Rolü hakkında bilgiler veren BUGÜMDER Başkanı Suat Yücelen de, Gümrük Müşavirleri, dış ticaretteki resmi kurumlar ile iş dünyası arasında ülkemizin genel menfaatleri doğrultusunda köprü vazifesi gören, Türkiye'nin dış ticaretine yön veren meslek mensupları olduğunu dile getirdi.

 Kaçakçılık riskine karşı gümrük uygulamaları çok önemli  Kaçakçılık riskine karşı gümrük uygulamaları çok önemli  Kaçakçılık riskine karşı gümrük uygulamaları çok önemli

29 Ocak 2010 Haberleri 1 2 3 4 5