Milletvekili Güvel: Kriz yüzünden 1 milyon 262 bin işveren ve esnaf prim borçlarını ödeyemedi

Cumhuriyet Halk Partisi Adana Milletvekili Hulusi Güvel, Bağ-Kur ve SSK prim borcu olanlar için yeniden düzenleme getirilmesi konusunda Meclis'e kanun teklifi sundu.

Güvel, 26 Mayıs 2008 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5763 sayılı Kanun ile 458 bini SSK'lı işveren ve 785 bini Bağ-Kur'lu esnaf olmak üzere 1 milyon 262 bin kişinin Sosyal Güvenlik Kurumu'na müracaat ederek borçlarını taksitlendirdiğini ancak bir çoğunun taksitlerini aksattığını vurguladı.

2008 yılında SSK ve Bağ-Kur prim borcu için af çıkarıldığında kurumların toplam 23,5 milyar TL tutarında prim alacağının bulunduğunu anlatan Güvel, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun açıkladığı 23,5 milyar liralık alacağının da bazı borçlar silinerek 14 milyar olarak taksitlendirildiğini ifade etti.

2008 yılında 6,5 milyar lira tahsilât yapıldığını ancak kriz nedeniyle birçok borçlunun taksitlerini ödeyemediğinden 2009 yılı tahsilâtının yılın ilk 9 ayında 1,5 milyar lirada kaldığını vurgulayan Güvel, "Tahsilât yapılamaması nedeniyle prim gelirlerinin emekli aylıklarını ve sağlık ödemelerini karşılama oranı 2009 yılı için yüzde 50'lere kadar gerilemiştir. Yaşanan kriz ülkemizde en fazla reel kesim üzerinde etkilerini hissettirmiştir. Pek çok işveren prim ödeme kolaylığı sağlanmasına rağmen primlerini ve 5763 sayılı kanunla yeniden yapılandırılan prim borçlarını ödeyemez duruma gelmiştir. Bağ-Kur primi ödemekte olan esnafımız açısından da, tarımda kendi nam ve hesabına çalışanlar açısından da durum çok farklı değildir." dedi.

Pek çok işverenin primlerini ve yeniden yapılandırılan prim borçlarını ödeyemedikleri için çalıştırdıkları işçileri kayıt dışı istihdam etmek zorunda kaldığını vurgulayan Güvel, şu ifadeleri kullandı: "Bu durum hem sigortasız çalıştırılan işçiler hem genel ekonomi açısından sakınca yaşatmaktadır. SSK ve Bağ-Kur prim borçlarının ödenememesi ekonomik krizden kaynaklanmaktadır. Bu durum işverenler ile esnaf ve tarımda kendi nam ve hesabına çalışanların kendi inisiyatifleri dışında koşullar nedeniyle ortaya çıkmıştır. Bu durumun yaşattığı olumsuzlukların ortadan kaldırılması devletin görevidir. Bu nedenlerle, işverenlerin ve esnafın SSK ve Bağ-Kur'dan kaynaklanan prim borçlarının yeniden yapılandırılması gereği doğmaktadır."

Milletvekili Güvel: Kriz yüzünden 1 milyon 262 bin işveren ve esnaf prim borçlarını ödeyemedi

22 Ocak 2010 Haberleri 1 2 3 4 5