İzmir Kalkınma Ajansı'nın yeni mali destek programları başladı

İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) uzmanları, ilçelerde başvuru rehberleriyle ilgili bilgilendirme toplantıları düzenledi. Karşıyaka Belediyesi'ndeki toplantıda, İZKA'nın 30 Aralık 2009 tarihi itibariyle "Tarım ve Kırsal Kalkınma" ile "Turizm ve Çevre" alanlarında iki ayrı mali destek programını başlattığı, bu kapsamda 31.610.489 TL'lik bir kaynağın uygun başvuru sahiplerine kullandırılmasının planlandığı bildiridi. Söz konusu tutarın 18.966.293 TL'sinin Tarım ve Kırsal Kalkınma, 12.644.196 TL'sinin ise Turizm ve Çevre Mali Destek Programı için ayrıldığı kaydedildi.

Konuyla ilgili detayları belediye binası toplantı salonunda anlatan İzmir Kalkınma Ajansı İzleme Değerlendirme Birimi uzmanı Evren Sezer, aynı zamanda katılımcıların da sorularını yanıtladı. Toplantıya Karşıyaka Belediyesi'nin birçok biriminden görevli katılırken ayrıca Karşıyaka bölgesindeki diğer kamu kuruluşu ve özel şirketlerden yetkililer de katıldı.

Kalkınma Ajansı İzleme Değerlendirme Birimi uzmanı Evren Sezer, ilk olarak Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı'nı anlattı. Sezer, İzmir (TR31) bölgesinde tarımsal üretimden elde edilen katma değerin artırılmasına ve bölgede tarım ve tarıma dayalı sanayinin rekabet gücünü yükseltmeye yönelik faaliyetleri destekleyerek kırsal kalkınmaya katkıda bulunacak projelere destek verileceğinin altını çizdi.

PROGRAMLARA BİRÇOK KURUM VE KURULUŞ BAŞVURABİLECEK

Sezer, program kapsamında, İzmir sınırları içindeki kaymakamlıklar, bakanlık il ve ilçe müdürlükleri, bakanlıklara bağlı kurum, kuruluş ve enstitüler, İl Özel İdaresi, belediyeler ve köy muhtarlıkları; 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu çerçevesinde kurulmuş birlikler; üniversite rektörlükleri, rektörlüğe bağlı araştırma merkezleri, enstitüler, fakülteler, meslek yüksek okulları ve meslek liseleri, sivil toplum kuruluşları odalar, birlikler, dernekler, vakıflar olmak üzere 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu'na göre kurulmuş tarımsal amaçlı kooperatifler, 5200 Sayılı Üretici Birlikleri Kanunu'na göre kurulmuş üretici birlikleri, 4631 Sayılı Hayvan Islah Kanunu'na göre kurulmuş birlikler ve Küçük ve Orta Büyüklükteki (KOBİ) gıda ve içecek işletmelerin başvuruda bulunabileceklerini dile getirdi. Sezer, program dâhilinde desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarının 18.966.293 TL olduğunu aktardı.

Sezer, daha sonra Turizm ve Çevre Mali Destek Programını anlattı. Bu programla İzmir (TR31) bölgesinde turizmin çeşitlendirilmesiyle, bölgenin turizmde rekabet edebilirliğinin artırılmasına ve çevresel kalitenin iyileştirilmesine katkıda bulunacak projelere destek verileceğini ifade etti. Sezer, programa kamu kurumları, yerel yönetimler, dernekler, vakıflar ve odaların başvuruda bulunabileceğini, program kapsamında uygun başvuru sahiplerine yol göstermek amacıyla biri kamu kurumlarına ve yerel yönetimlere diğeri ise dernek vakıf ve odalara yönelik olmak üzere iki ayrı rehber hazırlandığını söyledi.

Öte yandan toplantıda Karşıyaka Belediyesi'nin de başta sosyal, kültür turizm, şehir planlama gibi birçok konuda hazırladığı yeni projelerle ilçenin gelişimi ve yenilenmesi konusunda çalışmalar yaptığı vurgulandı. Düzenlenen tanıtım ve bilgilendirme toplantısını yakından takip eden kurum ve kuruluşun arasında Karşıyaka Belediyesi'nin de yer aldığı bildirildi.

İzmir Kalkınma Ajansı'nın yeni mali destek programları başladı İzmir Kalkınma Ajansı'nın yeni mali destek programları başladı

16 Ocak 2010 Haberleri 1 2 3 4 5