SGK ile eczaneler arasındaki sözleşmeler yürütmeyi durdurma süresince devam edecek

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Türkiye Eczacılar Birliği (TEB) ile sözleşmesini tek taraflı feshetmişti. Danıştay'ın yürütmeyi durdurma kararının ardından SGK, sözleşmelerin karar süresince yürürlükte olacağını duyurdu.

SGK ile TEB arasında 19 Ocak 2009 tarihinde imzalanarak 1 Şubat 2009 tarihinde yürürlüğe giren "Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol", 10.1 numaralı maddesine dayanılarak 16 Aralık 2009 tarihinde Türk Eczacıları Birliği'ne tebliğ edilerek feshedilmişti.

Fesih konusuyla ilgili Danıştay 10. Dairesi'nde açılan davada, söz konusu protokolün feshedilmesine ilişkin SGK, işleminin yürütmesinin durdurulmasına karar verildiği belirtilen açıklamada, "Karar, kurumumuza 14 Ocak 2010 günü tebliğ edilmiştir. Söz konusu yargı kararı gereği gerek TEB gerekse eczanelere yapılan fesih ihbarları yürütmeyi durdurma kararı süresince geçerliliğini yitirdiğinden mevcut protokol ve sözleşmelerin yürütümüne devam edilecektir." ifadelerine yer verildi.


15 Ocak 2010 Haberleri 1 2 3 4 5