Sağlık Bakanı Akdağ: Tam gün ile uzman hekimlerin maaşları yüzde 70 artıyor

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, tam gün yasa tasarısı ile uzman hekimlerin maaşlarında yüzde 70, pratisyen hekimlerin maaşlarında ise yüzde 40 oranında artış sağlandığını söyledi.

TBMM Genel Kurulu'nda Üniversite ve Sağlık Personeli'nin tam gün çalışmasına dair yasa tasarısı görüşülmeye başlandı. Genel Kurul'da konuşan Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Türk sağlık çalışanları için tarihi bir gün yaşandığını belirtti. Bugün uzman hekimlerin yüzde 80'inin tam gün çalıştığını hatırlatan Bakan Akdağ, geriye kalan yüzde 20'lik kesimde çarpık sistemin devam ettiğini söyledi. Tıp fakültelerinde, özel muayenehane, özel işlem, özel ameliyat adı altında alınan paranın çok küçük bir kısmının öğretim üyesine verildiğini ifade eden Akdağ, "Hem vatandaş para veriyor hem de öğretim üyesi mağdur oluyor." diye konuştu. Dünyada gelişmiş hiçbir ülkede Türkiye'dekine benzer böyle bir modelin bulunmadığını belirten Akdağ, tasarı üzerinde 3 yıldır çalışıldığını dile getirdi.

Tasarıda bir geçiş dönemi de konulduğuna dikkat çeken Akdağ, devlet hastanelerinde çalışan hekimlere 6 ay, tıp fakültelerinde çalışan hekimlere ise 1 yıl karar vermeleri için zaman tanındığının altını çizdi.

Akdağ tasarı ile nöbet ücretlerinin 3 kat arttırıldığını, uzman hekimlerin sabit ücretlerinde yüzde 70, pratisyen hekimlerin sabit ücretlerinde ise yüzde 40 oranında artış sağlandığını aktardı. Akdağ, emeklilik maaşlarının da arttığını ifade etti.

Konuşmasında, tıp fakültesi anabilim dalı başkanı olan bir hekim tarafından üç milletvekiline bir not ulaştırıldığını anlatan Akdağ, söz konusu notta hekimin özel muayenehanesi için 2009 yılında 250 bin lira vergi verdiğini belirttiğini ve tam gün yasa tasarısı ile hazinenin bu vergiden mahrum kalacağını ilettiğini söyledi. Akdağ, "Böyle bir vergi için yılda 1 milyon lira kazanç olmalı. Bu vergiye giden para, muayenehaneye gelen vatandaştan çıkıyor. Biz buna karşıyız. Tabii, bu kadar çok para kazanan hekimlerimiz de sınırlı sayıdadır." diye konuştu.

Genel Kurul görüşmelerinde söz alan MHP Milletvekili Osman Durmuş ise hekimlerin muayenehane açmasına izin verilmemesinin anayasa ihlali olduğunu savundu.

Öte yandan genel kurul görüşmeleri Bakan Akdağ'ın konuşmasının ardından yarın saat 14:00 da devam etmek üzere sona erdi.


13 Ocak 2010 Haberleri 1 2 3 4 5