Dini gün ve bayramları gösteren 2010 Yılı Dinler Takvimi yayınlandı

Değişik inançlara mensup 4 milyon göçmeni barındıran Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinin hazırladığı ve dinlerin önemli günlerini gösteren 2010 yılı Dinler Takvimi yayınlandı.

KRV Uyum Sorumlusu Thomas Kufen, çıkardıkları Dinler Takvimi'nin dinler için önemli olan günler ve bayramlar hakkında bilgi sunduğunu aktardı. Sadece yüzeysel bilgilerin yer almadığını, aynı zamanda bazı bayram ve dini günler hakkında ayrıntılı açıklamaların bulunduğunu bildiren Kufen, takvimin ücretsiz olarak istenebildiğini bildirdi.

KRV eyaletini 'Çeşitlilik Eyaleti' diye nitelendiren Kufen, sadece etnik açıdan değil, dini açıdan da bunun görüldüğünün altını çizdi. KRV'deki halkın yüzde 75'inin 200 değişik dini cemaat ve inanç akımına mensup olduğunu aktaran Kufen, "Karşılıklı diyaloğun geliştirilmesi için tanıma, bilgi sahibi olma şarttır. Bu nedenle Hıristiyan Kiliseleri, eyalet Yahudi birlikleri, Alevi ve Müslüman organizasyonların temsilcileri ile birlikte üçüncü kezdir Dinler Takvimi'ni geliştirdik." dedi.

Dini gün ve bayramları gösteren 2010 Yılı Dinler Takvimi yayınlandı Dini gün ve bayramları gösteren 2010 Yılı Dinler Takvimi yayınlandı

11 Ocak 2010 Haberleri 1 2 3 4 5