İmalat sanayinde verimlilik bir yıl sonra yükseldi

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) imalat sanayindeki verimliliğin üçüncü çeyrekte yükseldiğini belirtti.

TİSK Araştırma Servisi'nin TÜİK tarafından yayınlanan imalat sanayii verilerini esas alarak yaptığı incelemeye göre, 2009 yılının Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarını kapsayan 3'üncü çeyreğinde üretim ve istihdam gerilemeye devam etti.

Verimlilik değişimi 2008'in 3'üncü çeyreğinde yüzde -1,3 olmuş sonra sırasıyla yüzde -10,9; yüzde -15,7 ve yüzde -5,1 ile negatif eğilimde seyretmişti. 2009'un 3'üncü çeyreğinde ise verimlilik değişimi yüzde 1,0 ile pozitife geçti.

Buna karşılık, 2009'un 3'üncü çeyreğinde gerileme hızı azalmakla birlikte, üretim ve istihdam düşmeye devam etti. Belirtilen dönemde üretim yüzde -9,1, istihdam yüzde -10 oranında azaldı. İstihdamdaki azalışın üretimdeki azalışı geçmesi ise dikkat çekici oldu. Bu eğilimin sürmesi ve üretimde nispi iyileşme ortaya çıkarken, istihdamın azalmaya devam etmesi bekleniyor.

Öte yandan, 2009'un ilk 9 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre üretim yüzde 16,9, istihdam yüzde 10,9 ve verimlilik yüzde 6,5 oranında küçüldü. İşletmelerdeki üretimin ve istihdamın Hükümet'çe yeni tedbirler alınması yoluyla desteklenmesi gerekiyor.


25 Aralık 2009 Haberleri 1 2 3 4 5