'Dumansız hava' geldi, restoran ve otellerin kârı arttı

Sigara yasağıyla ilgili bir çalışma ezberleri bozdu. Bilkent Üniversitesi'nin yaptığı çalışma kapalı alanlarda başlatılan sigara yasağından sonra işletmelerin kârının arttığını ortaya çıkardı.

Bilkent Üniversitesi tarafından yapılan çalışmaya göre Türkiye'de 2009 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre gayrisafi yurtiçi hâsıla yüzde 3,3; toptan ve perakende ticaret yüzde 7,2 oranında azalırken, otel ve restoranların içinde olduğu ikram sektörü payında yüzde 5,2 oranında artış olduğu belirlendi. 2008 yılının aynı döneminde ise bir önceki yıla göre gayrisafi yurtiçi hâsıla yüzde 1 oranında artarken, otel ve restoranların payı yüzde 3,02 oranında azalmıştı.

Çalışma aynı zamanda, genişletilmiş sigara yasağının yürürlüğe girdiği 19 Temmuz 2009 tarihinden itibaren 2 bin 10 kahvehanenin kapandığını, buna karşın 3 bin 22 kahvehanenin hizmete açıldığını gösterdi. Çalışmada, sayıların; kahvehanelerin toplamda zarar etmediğini ortaya koyduğuna işaret edildi.

Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazmi Bilir, "Tütün kontrolü yasasının uygulamaya girmesini izleyen dönemde özellikle ikram sektöründen yayılan itirazların bilimsel bir temeli olmadığını yapılan bu çalışmanın sonuçlarından anlıyoruz. Merkez Bankası kayıtlarından alınan verilere dayalı olarak yapılan inceleme sonucunda çıkan çalışmada, son dönemde ülke genelinde yaşanan ekonomik daralmaya rağmen restoran ve otellerin gelirinde azalma olmadığı, tam tersine artış olduğu görülüyor." Değerlendirmesinde bulundu. Tütün kontrolü yasasının ülkenin yararına olduğuna işaret ederken de ikram sektörünün bu yasadan dolayı ekonomik zarar görmediğini, kahvehanelerin iflas ettiği ve kapandığı yolundaki açıklamaların da doğru olmadığını söyledi.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesi Başkanı Prof Dr Elif Dağlı ise "Sigara endüstrisinin benzer kanunların çıktığı ülkelerde ikram sektörünü zarar masalları ile korkuttuğu ve hükümetlere ikram endüstrisi aracılığıyla lobi yaptırdığı ispat edilmiştir. Ülkemizde zarar feryatlarının bilimsel temeli olmadığı görülmektedir." dedi.

'Dumansız hava' geldi, restoran ve otellerin kârı arttı

22 Aralık 2009 Haberleri 1 2 3 4 5