Alınak'tan genel kurul öncesi ciddi iddialar

Karsspor'da geçmiş dönem yöneticilik yapan Ali İhsan Alınak, genel kurul öncesi çirkin oyunların tezgâhlandığını ileri sürdü.

Karsspor'da kongre öncesi çirkinlikler yaşandığını ve oyunlar tezgâhlandığını ileri süren Ali İhsan Alınak, Karsspor'da yöneticilik yapan bazı kişileri ağır bir dille eleştirdi. Karsspor'un bazı kişilere 'peşkeş' çekilmeye çalışıldığını belirten Alınak, "Karsspor, 1995 yılında mevcut yapısına kavuşmuş olmasına rağmen; kulübümüz bugün itibarı ile kime hizmet edeceği tartışılan 'naylon üye'lerle iradi olarak teslim alınmaya çalışılmaktadır. Haziran 2009 tarihi itibarıyla 243 üyesi ve delegesi bulunan Karsspor Kulübü Derneği'nin üye sayısı şu an 433'la ifade edilen sayıya çıkarılarak genel kurul ve kongre sabote edilmeye çalışılmaktadır." dedi.

Karsspor'un üye sayısı ile oynanmamasını isteyen Alınak, "Kongre kararı vermiş bir yönetim, üye listelerini askıya çıkarır, tebligatlar yapar ve bu konuda Hazirun oluşturur. Oysa şu an yönetimdeki bazı art niyetli zavallılar, gizli saklı işler yaparak bizleri aldatacaklarını zannetmektedirler." diye konuştu.

Gelinen noktada tüm prensiplerin yok edilmeye çalışıldığını iddia eden Alınak, "Karsspor'da 'tek liste' ve 'ortak yönetim' anlayışı ilkesi etrafında yaptığımız çalışmaların sabote edildiğini gördüğümüz için, arkadaşlarımızla birlikte Karsspor yönetimine adayız. Karsspor'un maddi, manevi tüm sorunlarını çözecek güçte olduğumuzun bilinmesini isteriz. Karsspor'un mevcut yönetimi sorunları aşacak iradeye sahip değildir. Onlardan beklentimiz kongrenin sorunsuz geçmesi konusunda hassasiyet gösterecek etik tavrı sergilemeleridir. Yaşanacak her türlü sorun kendilerinin sorumluluğunda olacaktır." dedi.


15 Aralık 2009 Haberleri 1 2 3 4 5