1. Kademe Antrenör Yetiştirme Kursu Mersin'de yapılacak

Niğde kick boks il temsilcisi ve Milli takım antrenörü Ali Kale Mersin ilinde yapılacak olan 1. kademe antrenör kursu hakkında bilgi verdi.

Federasyonun 2009 yılı faaliyet programında yer alan Kick Boks 1. Kademe Yardımcı Antrenör Yetiştirme Kursu'nun 19-30 Aralık 2009 tarihleri arasında Mersin'de yapılacağı belirtildi. Antrenörlük kursunda Özel Antrenman Bilgisi derslerine kendisinin gireceğini belirten Kale Kurs sonunda başarılı olan kursiyerler 1. kademe antrenör belgesine sahip olacaklarını ve çalıştırıcılık yapma şansına sahip olacaklarını söyledi.

Kursla ilgili detayların ise şöyle olduğu belirtildi;

''Kurslara katılma hakkını kazanan antrenör adaylarının isimleri Federasyonun www.turkiyekickboksfed.gov.tr web sitesinde yayımlanacaktır.

Kursiyerler kurs katılım ücretlerini Ankara Halk Bankası Opera Şubesi 05 00 00 10 numaralı hesabına 250,00.TL. 1.Kademe Yardımcı Antrenör Kurs katılım ücreti olarak yatırarak, banka dekontu ile diğer istenilen evrakları eksiksiz olarak kurs görevlisine kayıt sırasında teslim etmek zorundadırlar.

1. Kademe Yardımcı Antrenör Eğitim Kursu'na katılacaklarda aranacak şartlar;

1. En az lise veya dengi okul mezunu (Milli sporculardan tahsil şartı aranmaz) ve en az 1.Dan derecesine sahip olmak, tahsili tutmayanların ise branşta en az Siyah Kuşak 2.Dan derecesine sahip olmaları,

2. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malül, engelli spor branşlarında ise yalnızca görme ve zihinsel engelli olmamak.

3. Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla; zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı tecil edilmiş olsa dahi ceza almamış olmak,

4. En az 18 yaşını doldurmuş olmak,

5. 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ve Federasyon Disiplin Talimatına göre son üç yıl içinde bir defada 6 aydan fazla ve/veya toplam 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.

1. KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSLARINA KATILACAKLARDAN İSTENİLEN BELGELER

1. Katılım Formu

2. Tahsil belgesi sureti ( noter tasdikli, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olanlar için kurum onaylı)

3. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ve Federasyon Disiplin Talimatına göre son üç yıl içinde bir defada 6 aydan fazla ve/veya toplam 1 yıldan fazla sportif ceza almadığına dair yazı aslı,

4. Kurs katılım ücreti dekontu,

5. Adli sicil belgesi,

6. Sağlık raporu (sağlık ocaklarından),

7. 6 adet Fotoğraf

8. Nüfus cüzdanı sureti (muhtarlık, noter onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar için kurum onaylı),

9. Milli sporcular için Millilik Belgesinin aslı,

10. Siyah Kuşak 1. Dan veya daha üst derece dan belge fotokopisi,

11. Federasyon Kimlik kartı ve kimlik belgesi,

12. Kursa katılacak adaylar Halk Bankası Ankara-Opera Şubesi 05 00 00 10 nolu hesabına 1.Kademe Yardımcı Antrenör Kurs ücreti olarak 250.00-.YTL. Yatıracaklardır. Dekonta Kick Boks 1. Kademe Yardımcı Antrenör Kurs ücreti olarak yazılacaktır.

1. Kademe Antrenör Yetiştirme Kursu Mersin'de yapılacak

15 Aralık 2009 Haberleri 1 2 3 4 5