HAK PAR Genel Başkanı Bozyel: DTP'nin kapatılması demokratik sürece darbe oldu

Hak ve Özgürlükler Partisi (HAK PAR)Genel Başkanı Bayram Bozyel, DTP'nin kapatılmasının açılım sürecine ve Kürt sorununun barışçıl yoldan çözümüne darbe vurduğunu söyledi.

Yazalı bir açıklama yapan Bozyel, DTP'nin kapatılmasının Türkiye'nin hiçbir sorununun çözümüne katkıda bulunmadığını ifade etti. Demokraside, partilerin ancak seçimle gelip seçimle gittiğine işaret eden Bozyel şunları söyledi: "Tersine mevcut sorunların daha çok derinleşmesine, özgür ve demokratik bir gelecek beklentisinin karartılmasına yol açmıştır.

Baskı, yasaklama, inkar, şiddet ve parti kapatmalarla Türkiye'nin bir yere varmadığı ve varmayacağı apaçık ortadadır. Çözüm demokrasidedir, temel hak ve özgürlükler çerçevesinin genişletilmesindedir. Çözüm legal demokratik partileri kapatmaktan değil, tersine bu kanalları daha işlevsel, cazip kılacak düzenlemeler yapmaktan geçer. Parti kapatmaları zorlaştırmak, bunun için siyasal partiler yasasında köklü değişikliklere gitmek bakımından esas görevin AK Parti hükümetine düştüğü açıktır. 12 Eylül darbesinin ürünü olan faşist içerikli anayasa yerine, demokratik, katılımcı, evrensel hukuk normlarına uygun yeni bir anayasanın yapılması yakıcılık kazanmış durumdadır. Bunun için sadece hükümete değil, demokrasiden, barıştan, Kürt sorununun eşitlik temelinde çözümünden yana olan herkese görev düştüğü açıktır. DTP'yi kapatarak kaos ortamını yaratma beklentilerini boşa çıkartmak, söz konusu demokrasi karşıtı adımı Türkiye'nin yeni baştan yapılanması için bir fırsata dönüştürmek elimizdedir. Bunun için gerekli olan hem gücümüz var hem de umudumuz."


12 Aralık 2009 Haberleri 1 2 3 4 5