Adalet Bakanı Ergin: HSYK'da baroların temsil edilmesi kurulun meşruiyetini artırır

Adalet Bakanı Sadullah Ergin, 'Yargı reformu stratejisi' kapsamında yargı bağımsızlığının güçlendirilmesi için HSYK'nın geniş tabanlı temsil esasına göre yeniden yapılandırılması gerektiğini söyledi. Bakan Ergin, bu çerçevede baroların da temsil edilmesinin HSYK'nın temsil gücünü ve meşruiyetini daha da artıracağını söyledi.

Kayseri Barosu'nca organize edilen ve 60 baro başkanının katıldığı "Avukatlık meslek sorunları ve yargı reformu stratejisi" konulu toplantı Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde gerçekleştirildi. Kozaklı Asos Thermal Hotel'deki toplantının açılışında konuşan Adalet Bakanı Sadullah Ergin, toplumun huzur ve barış içinde yaşayabilmesi, sosyal ve kültürel gelişmesini sürdürebilmesi, eksiksiz ve zamanında işleyen ve çağın ihtiyaçlarını karşılayarak toplumun yargıya güven duymasını sağlayan bir adalet sistemi ile mümkün olabileceğini belirtti.

Atatürk'ün "tam demokrasi", "dünya medeniyeti ailesinden kopmama" ve "çağdaş uygarlık düzeyine ulaşma" hedeflerini yakalayabilmek için de adalet sisteminin sürekli gelişmesi gerektiğini ifade eden Bakan Ergin, "Elbette ki bu değişim ve gelişimin eksenini, ülkemizin ihtiyaçları, halkımızın talepleri, modern dünyanın kabul ettiği demokrasi ve insan hakları anlayışı oluşturacaktır. Bu değişim ve gelişim politikamız ile güven veren bir adalet sisteminin oluşturulması suretiyle insan haklarına dayalı, çağdaş ve eksiksiz demokrasinin tesisini amaçlamaktayız. Bakanlığımızca ortaya konulan ve benimsenen söz konusu vizyonun gerçekleştirilmesine yönelik olarak yaptığımız önemli çalışmalardan biri de yargı reformu stratejisi ve eylem plânıdır." dedi.

Yargı bağımsızlığının güçlendirilmesi için HSYK'nın yeniden yapılandırılması gerektiğini dile getiren Ergin konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yeniden yapılandırma kapsamında barolar ve onun üyesi avukatların da HSYK'da temsil edilmesinin HSYK'nın temsil gücünü ve meşruiyetini daha da artıracağına, diğer yandan mesleki iletişimi güçlendireceğine inanmaktayız."

Bakan Ergin, söz konusu stratejinin adalet sisteminin tüm yönlerini kapsayacak bir bakış açısıyla oluşturulduğunu dile getirerek, "Adalet sistemine ilişkin sorunlu alanlar belirlenerek bunların giderilmesi için öncelikle amaçlar tespit edilmiştir. Bu amaçlara ulaşılabilmesi için yürütülecek faaliyetler belirlenmiş ve atılacak adımlardan sorumlu kurumlar, süre ve bütçeyi öngören eylem planı hazırlanmıştır. Yargı reformu strateji ile yargı bağımsızlığının ve tarafsızlığının güçlendirilmesi, yargının verimlilik ve etkililiğinin artırılması, yargıda mesleki yetkinliğin artırılması." ifadelerini kullandı.

Yargı reformu konusunun belki de ilk kez bu derece kapsamlı ve bütüncül bakış açısı ile ele alındığını söyleyen Adalet Bakanı, eylem plânı dikkatle incelendiğinde Adalet Bakanlığı'nın bugün kendisinde olan pek çok yetkisinden yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının güçlendirilmesi adına vazgeçtiğinin görüleceğini vurguladı.

Yargı reformunu bugünü değil, geleceği plânlayarak yaptıklarını aktaran Ergin, konulara sadece kendi açılarından değil yargının sağlıklı işlemesini düşünerek baktıklarını bildirdi.

Adalet Bakanı Sadullah Ergin, demokratik hukuk devletinin gereklerinden birinin de kuvvetler ayrılığı olduğunu ifade ederek şunları kaydetti: "Bu ilkenin gereği olarak Anayasamızda egemenliğin kayıtsız ve şartsız millete ait olduğu ve milletin, egemenliğini Anayasa'nın koyduğu esaslara göre yetkili organlar eliyle kullanacağı belirtilmiştir. Esasen devlette gerçek kuvvet tektir ve o da millet yani milli iradedir. Egemenliğin kaynağı olan millet, aynı zamanda bütün kuvvetlerin dayanağını oluşturmaktadır."

Hukukun üstünlüğünün 'hukukçunun üstünlüğü' anlamına gelmediğinin unutulmaması gerektiğini dile getiren Bakan Sadullah Ergin, "Üstün hukuk kuralları hukukçular için de bağlayıcıdır. Daha önce de ifade ettiğim gibi kamuoyunun yargıya güveni, hukuk devleti ilkesinin en önemli unsurudur. Bu güveni sağlamak için, sadece kanunları uygulamak yetmez, aynı zamanda adaletli görünmek de gerekir. Adaletli görünmenin en önemli şartı ise, yargısal görevin yerine getirilmesinde bir tarafın lehine davranmamak veya ön yargılı olmamak şeklinde tarif edilen 'Tarafsızlık'tır. Tarafsızlık, yargı görevinin tam ve tarafları tatmin edecek şekilde yerine getirilmesinin esasıdır. Bu ilke sadece karar için değil, aynı zamanda kararın oluşturulduğu yargısal süreç açısından da geçerlidir." ifadelerini kullandı.

Çağdaş yargı sistemini tesis etmeye çalışırken, savunmanın da oldukça önem taşıdığının akıllardan çıkartılmaması gerektiğini ifade eden Bakan Ergin, "Adalet hizmetlerinin, hukukun üstünlüğü temelinde, adil, etkili ve verimli bir şekilde yerine getirilmesini sağlayacak çağdaş bir yargı sistemi tesis etmeye çalışırken, bağımsız yargının ayrılmaz bir parçası ve kurucu unsurlarından olan savunmayı, yargının diğer paydaşlarından ayrı düşünmemiz söz konusu olamaz." şeklinde konuştu.

Toplantıda konuşan Kayseri Barosu Başkanı Ali Aydın, bugüne kadar avukatların mesleki sorunları ile ilgili olarak Adalet Bakanlığından gerektiği gibi ilgi ve destek göremediklerini belirtti. Aydın, bu toplantının mesleki sorunların çözümünde bir başlangıç olacağını ümit ettiği söyledi.

Toplantının daha sonraki bölümü basına kapalı olarak devam etti. Adalet Bakanlığı'nın üst düzey yöneticilerinin de katıldığı toplantı yarın sona erecek.

Adalet Bakanı Ergin: HSYK'da baroların temsil edilmesi kurulun meşruiyetini artırır Adalet Bakanı Ergin: HSYK'da baroların temsil edilmesi kurulun meşruiyetini artırır Adalet Bakanı Ergin: HSYK'da baroların temsil edilmesi kurulun meşruiyetini artırır

12 Aralık 2009 Haberleri 1 2 3 4 5