Çevreciler, Türkiye'nin İklim Değişikliği Stratejisi'ni yetersiz buldu

WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı), Türkiye'nin Ulusal İklim Değişikliği Stratejisi'ni değerlendirdi. Vakıf, stratejiyi yetersiz, taahhüt vermeyen, yol haritası çizmeyen, gelişmiş ülkelerden taleplerini belirtmeyen, sorumluluk almayan ve vizyonsuz olarak nitelendirdi.

Ulusal İklim Değişikliği Stratejisi'nin kamuoyuyla paylaşılmasını ardından Doğal Hayatı Koruma Vakfı yazılı bir açıklama yaptı. Stratejiyi değerlendiren Vakıf, "İklim değişikliğiyle mücadele konusunda herhangi bir taahhüt vermeyen, uluslararası anlaşmadan beklentilerini ve yükümlülüklerini ortaya koymayan strateji dokümanında, kömür kaynaklarından en üst düzeyde yararlanmak gibi olumsuz açıklamalar da yer alıyor." açıklamasını yaptı. Stratejide, yenilenebilir enerjinin payının artırılmasında baraj yapımının vurgulandığına işaret eden Vakıf şu açıklamayı yaptı: "WWF-Türkiye, Türkiye'nin güneş, rüzgar, jeotermal gibi yenilenebilir potansiyellerinin eşzamanlı uygulamaya konması gerektiğini belirtiyor. Stratejide, nükleer enerji bir çözüm olarak ele alınıyor. Ancak WWF-Türkiye nükleer enerjinin güvenlik sorunu, nükleer çoğalma ve sosyal kabul edilebilirliğe ilişkin endişeler nedeniyle bir seçenek olarak değerlendirilmemesini öneriyor. Stratejide enerji yoğunluğunun ne kadar azaltılacağı, enerji verimliliği uygulamalarının nasıl gerçekleşeceği, ulusal düşük karbon eylem planı, ulusal uyum eylem planı, temiz kalkınma mekanizmalarından nasıl yararlanabileceği konuları belirsiz. Küresel ısınmayı 2 derecenin altında tutmak için gelişmiş ülkeler üzerlerine düşen görevi sayısallaştırılan emisyon azaltım hedeflerine imza atarak yerine getirmelidir. Gelişmekte olan ülkeler 2020 yılında yapacakları azaltım miktarlarını müzakere etmeye başlamış durumdadır. Türkiye Ek-B ülkeleri arasında bulunmadığı için sayısal emisyon azaltım hedefi verme durumunda değildir. Ancak, konumunu belirleyerek küresel sözleşmede taahhütte bulunmalıdır. Sessiz kalmak küresel sıcaklığı 2 derecenin altına indirmek için bir çözüm değildir. WWF-Türkiye, Kopenhag Sözleşmesi'ni küresel hedeflerin gelişmiş ülkeler için somut azaltım hedefi, uzun vadeli planlama, finansal kaynak, teknoloji desteği, uyum ile hava ve deniz taşımacılığı için çerçeve oluşturulmasını beklemektedir."

WWF-Türkiye Genel Müdürü Tolga Baştak konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "2020 yılına kadar Türkiye'nin hiçbir değişiklik yapılmadığı takdirde tahmin edilen emisyon seviyesinin %30 düşürülmesi taahhüt edilmelidir. Enerji sektöründeki artıştan azaltılacağı belirtilen yüzde 7 iklim değişikliğiyle mücadele için, emisyon artış hızımız göz önünde bulundurulduğunda yeterli bir taahhüt değildir. Türkiye düşük karbon ekonomisine geçiş için fon ve teknoloji transferinden yararlanarak küresel anlaşmaya anlamlı katkı sağlamalı ve küresel ısınmanın esas sorumlusu olan gelişmiş ülkelerden 2020 yılında %40 azaltım talep etmesi gerekmektedir." dedi.


11 Aralık 2009 Haberleri 1 2 3 4 5