Özel hastaneler, 'yıldız' eğitimine başladı

Özel Hastaneler Platformu Derneği, özel ve vakıf hastanelerinin tabi tutulacağı puanlandırma kriterleri için eğitimlere başladı. İlk eğitim toplantısı TOBB Üniversitesi Toplantı Salonu'nda yapıldı. Toplantıya Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü Dr. Hasan Çağıl, Özel Hastaneler Platformu Derneği Başkanı Dr. Mehmet Altuğ ile çok sayıda özel ve vakıf üniversitesi yetkilisi katıldı.

Toplantıda konuşan Altuğ, puanlandırmayı anlatmak amacıyla Ankara, İstanbul, İzmir, Şanlıurfa ve Trabzon illerinde birer günlük bilgilendirme toplantısı yaptıklarını söyledi. SGK'nın kalite artışının sürdürülebilir olması ve istenen şartların sağlanmasının hastanelere külfetler getirdiğini vurgulayan Altuğ, "Birincisi bu durumun SGK tarafından muhakkak değerlendirilmesi ve sağlanan kalite artışının da karşılıksız kalmaması gerekir. İkincisi bu önergeye göre kalite artışının ve sınıflandırmada üst sırada yer almanın karşılığının fark ücret ile karşılanacağı ifade edilmektedir. Bu yeterli de değildir, doğru da değildir. Hastane sınıflandırmasının fark ücrete endekslenmesi mevcut sağlık politikaları ile de örtüşmemektedir." dedi.

Sağlık Sigortası Genel Müdürü Dr. Hasan Çağıl ise konuşmasında çok mükemmel binalara sahip olunmasının kaliteli sağlık hizmeti verildiği anlamına gelmediğini vurguladı. İsim vermeden bir üniversite hastanesinde karşılaştığı manzaradan söz eden Çağıl, "Anabilim dalında 60 hoca var ama ciddi bir ameliyat yapılmadığını görüyorsunuz. Bu binaya kalite belgesi verseniz ne olacak? Burada hocalar ameliyat yapmıyorlar mı? Yapıyorlar elbet ama orada yapmıyorlar" şeklinde konuştu. Dr. Çağıl, Sağlık Uygulama Tebliği'nde bazı hizmet kalemlerinde iyileştirmeler yapılacağı müjdesini de verdi.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 13 Kasım 2009 tarihinde yayımladığı yönerge ile özel ve vakıf hastanelerine 'puanlandırma kriteri' tabii tutacağını duyurmuştu. Bu çerçevede özel sağlık kuruluşları 1000 puan üzerinden puanlamaya tabu tutulacak. Söz konusu kuruluşlar; hastane hizmet dilimi endeksinden 550 puan, hizmet kalite standardından 150 puan, hasta hakları, hasta ve çalışan güvenliğinden 100 puan, kapasiteden 100 puan ve çalışan hakları ve hukuki sorumluluklardan ise 100 puan üzerinden değerlendirmeye alınacak. Hizmet kalite puanı, her yıl kasım ayının 15. gününe kadar toplam alt faktör puanı ve toplam faktör puanı üzerinden hesaplanacak. Sağlık Bakanlığı bu amaçla 130 değerlendiricinin 1. sertifikasyon eğitimini tamamladı.

(CİHAN)


07 Aralık 2009 Haberleri 1 2 3 4 5