Ege Ports, Kuşadası Limanı imar planının iptalini temyiz edecek

02.12.2009- Ege Ports, Kuşadası Limanı için Bayındırlık Bakanlığı onayıyla yapılan imar planının Danıştay 6. Dairesi tarafından iptal edilmesini temyiz edecek. Firma yetkilileri, Kuşadası Belediyesi'nin daha önce mahkeme kararının uygulanacağı şeklindeki açıklamaları üzerine temyize başvuracaklarını bildirdi.

Ege Ports tarafından yapılan açıklamada, Danıştay kararının kesin hüküm olmadığı ve temyiz yolunun açık olduğu belirtilerek, şirketin davalı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın yanında müdahil olarak katıldığı davada, Bakanlık ile birlikte temyiz hakkını süresi içinde kullanacağı ifade edildi. Liman içinde bulunan mevcut işyerlerine ilişkin inşaat ve işyeri açma ruhsatlarının, o tarihte geçerli imar planına dayanılarak alındığının altı çizilen açıklamada, hukuken geçerliliği konusunda hiçbir tereddüt olamayacağı kaydedildi. Danıştay'ın yerleşik uygulamasına işaret edilerek, kazanılmış hakkın korunması ilkesi gereğince, mevcut imar planına uygun şekilde alınan ruhsatlara dayanılarak inşa edilen ve işletilen bölümlerin herhangi bir şekilde yıkılamayacağı savunuldu.

(CİHAN)

Ege Ports, Kuşadası Limanı imar planının iptalini temyiz edecek Ege Ports, Kuşadası Limanı imar planının iptalini temyiz edecek

02 Aralık 2009 Haberleri 1 2 3 4 5