Danıştay Başkanı Birden: Başbakan'ın ifadeleri eleştiri sınırlarını aşan talihsiz bir açıklama

Danıştay Başkanı Mustafa Birden, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Danıştay 8. Dairesi'nin katsayı düzenlemesinin yürütmesini iptal etmesini ideolojik olarak nitelemesini, 'eleştiri sınırlarını aşan talihsiz bir açıklama' olarak nitelendirdi.

Danıştay Başkanlığı, 8. Daire'nin, yükseköğretime girişte katsayı puanı uygulamasının kaldırılmasına ilişkin Yükseköğretim Genel Kurul kararının yürütmesinin durdurulması kararıyla ilgili açıklamaların yargı erkine yönelik yıpratma faaliyetine dönüştüğünü savundu. Danıştay Başkanı Birden imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Başbakanın, Danıştay'da görülmekte olan sözü edilen dava hakkında eleştiri sınırlarını aşan, Daire kararını ideolojik olarak niteleyen açıklamalarını bir talihsizlik olarak görüyoruz." dedi.

Daire kararında yargılama sürecinin henüz bitmediğini belirten Birden, ilgili daire tarafından verilen yürütmenin durdurulması kararının, Danıştay'ın ilgili kurulunda itiraz edilmesi halinde yeniden görüşülmesinin mümkün olduğunu bildirdi. Anayasadan aldığı yetki ile Türk Milleti adına yargı yetkisini kullanan ve 141 yıllık geçmişe sahip olan Danıştay'ın, sadece hukukun üstünlüğünü hedeflediği dile getirilen açıklamada Birden, şu noktalara değindi: "Danıştay, siyasi ve ideolojik kaygılarla karar verdiği yolundaki suçlamayı kesinlikle hak etmemektedir. Bu bağlamda, yargı kararını siyasi ya da ideolojik bir karar olarak nitelendirmeye hiç kimsenin hakkı yoktur. Danıştayı ve mensuplarını verdiği kararlar nedeniyle suçlayıcı, töhmet altında bırakıcı fikir, kanaat ve beyanları anayasal koruma altına alınan mahkemelerin bağımsızlığı ve hukukun üstünlüğü açısından ciddi bir sakınca olarak görmekteyiz.

Unutulmamalıdır ki, bu tip açıklamalar, söylemler, kanaatler yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığına zarar vermekte; yargının, kamuoyu nezdindeki güveni ve saygınlığında tahribata yol açmaktadır. Danıştay'ımıza ve kararlarına yönelik değerlendirme ve eleştirilerde daha özenli davranılması ve Devlet adına yetki kullananlarca bu hususa daha duyarlı olunması gerektiğinin haklı beklentisini taşımaktayız."

(CİHAN)


01 Aralık 2009 Haberleri 1 2 3 4 5