Başkent'in tıbbi atıkları AB standarlarında toplanıyor

Başkent'te çöp sorununu başarıyla çözen Ankara Büyükşehir Belediyesi, kentte üretilen tıbbi atığı da evsel atıklara karıştırmadan Avrupa Birliği standartlarına uygun olarak toplayıp imha ediyor. Büyükşehir Belediyesi'nce sürdürülen uygulama kapsamında, Ankara'daki tüm sağlık kuruluşları, kırmızı poşetlerde topladıkları tıbbi atığı özel korunaklı depolarda saklıyor. Büyükşehir Belediyesi'ne ait eğitimli personel tarafından depolardan teslim alınan tıbbi atıklar donanımlı araçlarla taşınarak, Sincan Çadırtepe Çöplüğü'nde sağlık kurallarına uygun biçimde imha ediliyor.

Büyükşehir Belediyesi, Ankara'daki sağlık kuruluşları için gerçekleştirdiği tıbbi atığın toplanması ve imhası işlemini, mücavir alan sınırları dışındaki sağlık kuruluşlarını da dahil ederek, uygulama alanını il sınırlarını kapsayacak şekilde genişletti. Büyükşehir Belediyesi, tıbbi atığın insan ve çevre sağlığını koruyacak biçimde toplama ve imhasını, Beypazarı, Şereflikoçhisar, Polatlı, Çamlıdere, Nallıhan, Güdül, Evren gibi Ankara il sınırları içerisinde yer alan yerleşim birimlerinde de aynı titizlikle uygulamaya başladı. Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı'nca sürdürülen uygulamayla, Ankara'daki toplam 83 devlet, askeri ve özel hastane, 1732 özel poliklinik, medikal laboratuar, hayvan hastanesi, veterinerlik hizmeti veren poliklinik, 273 sağlık ocağı ve 39 diyaliz merkezi'nin dahil olduğu, 2127 kuruluştan günde ortalama 23 ton tıbbi atık toplanıyor.

Büyük hastanelerden genelde her gün, bazen günde 2 defa tıbbi atık topladıklarını belirten Sağlık İşleri Daire Başkanlığı yetkilileri, bu sayıyı küçük sağlık kuruluşları için kapasitesine göre haftada 1 veya 3 olarak belirlediklerini ifade ettiler.

TEKNİK DONANIMLI ARAÇ, ÖZEL EĞİTİMLİ PERSONEL

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı yetkililerince yapılan açıklamada; tıbbi atık taşımasında işin niteliğine uygun dizayn edilen 13 aracın hizmet verdiği, özel eğitim alan görevli personelin koruyucu elbise giydiği, enfeksiyon tehlikesi ve kokuya karşı koruyucu maskenin yanı sıra, kesici ve delici maddelere karşı da dirençli eldiven ve çelik tabanlı ayakkabı ile donatıldığını söylediler. Araçların her gün yıkanarak dezenfekte edildiğini ifade eden yetkililer, taşıma ve imha işleminin AB standartlarına uygun, sağlıklı bir şekilde gerçekleştirildiğini vurguladılar.

KURALLARA UYGUN İMHA

Tıbbi atık, sağlık kuruluşlarındaki depolama alanlarından, yazılı belge karşılığı teslim alınarak, imha yeri Sincan Çadırtepe depolama alanına taşınıyor. Metan gazı sızıntısını ve kokuyu önleyen polietilen membran kaplı özel muhafazalı bir alanda 3 metrelik bir çukura gömülen tıbbi atıkların üzeri kireç ile kaplanarak dezenfekte işlemi tamamlanıyor. Tüm hastane, poliklinik ve sağlık kuruluşlarının belediye ile tıbbi atık sözleşmesi imzalamak zorunda olduğunu anımsatan yetkililer, sözleşme imzalamayan sağlık kuruluşunun ruhsat alamayacağını kaydettiler.

(CİHAN)


01 Aralık 2009 Haberleri 1 2 3 4 5