Ömer M. Koç: Daralma döneminde karımızı yüzde 40 yükselttik

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Tüpraş Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, ekonomi tarihindeki en büyük daralma döneminde Koç topluluğu olarak kârlarını yüzde 40 yükselttiklerini söyledi.

Tüpraş, tüm rafinerilerinde düzenlenen kıdem armağanları dağıtım töreni ile 26. kuruluş yıldönümünü kutladı. Genel müdürlüğünün de bulunduğu İzmit Rafinerisi'ndeki tören, Ömer M. Koç, Koç Holding CEO Vekili Turgay Durak, Koç Holding Enerji Grubu Başkanı Erol Memioğlu, Genel Müdür Yavuz Erkut ve Petrol İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Öztaşkın'ın katılımlarıyla gerçekleşti.

İzmit Rafinerisi'nde düzenlenen kıdem armağanları dağıtım töreninde konuşan Tüpraş Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, geçtiğimiz yılın sonbaharından bu yana tüketici güveninin çöktüğü, dünya ticaretinin daraldığı, akıllarda dünya ekonomisinin 1930'lara geri döndüğüne ilişkin korkuların belirdiği zorlu bir dönem yaşandığını söyledi. Krizlerin ne kadar süreceğini ve ne zaman biteceğini bilmek gibi bir imkanın olmadığını belirten Koç, dünya ekonomisi ve finans sisteminde çöküşün önlenmesi ile iyileşme belirtilerinin güçlenmesine karşın bugün gelinen noktada taşların hala yerine oturmadığını ifade etti. 2009 yılının Koç topluluğu için zor bir yıl olacağını öngörerek bu doğrultuda 2008 Haziran ayından itibaren alınması gereken tasarruf tedbirleri ile asgari risk yönetim hedeflerini belirlediklerini aktaran Koç, "2008 yılı Eylül ayıyla birlikte, aldığımız tedbirlerin olumlu sonuçlarını gözlemeye başladık ve ekonomik konjonktüre bağlı olarak yeni hedefler belirledik. Bir yandan gelişen tehditlere karşı önlem alırken, bir yandan da sektörlerimizdeki fırsatları yakından takip ederek, ne tür alternatifleri değerlendirebileceğimizi inceledik. Böylece, krize hazır olduğumuz kadar, toparlanma döneminden de en iyi şekilde yararlanabilecek altyapı çalışmalarımızı da tamamladık. Bu tedbirlerin yanı sıra son yıllarda izlediğimiz odaklanma stratejisinin de ne kadar isabetli olduğunu yaşayarak gördük. İştirak portföylerindeki gerekli değişiklikleri zamanında yaparak Koç Topluluğu'nun mali yapısını güçlendirdik. Bu stratejiler sonucunda ekonomi tarihindeki en büyük daralma döneminde 2008 yılı ciromuzu yüzde 19; faaliyet karımızı yüzde 40 yükselterek karlılığımızı korumayı başarabildik. Bütün bunların neticesi olarak; ülke ölçeğinde bugün, topluluğumuzun kombine cirosu, milli gelirimizin yüzde 9'una eşdeğerdir. Ülke toplam ihracatının yüzde 11'ini, vergi ödemelerinin yüzde 13'ünü gerçekleştiriyoruz." dedi.

"DÜNYANIN EN BÜYÜK 172. ŞİRKETİYİZ"

Bugün dünyanın en büyük 172. şirketi konumunda olduklarını da açıklayan Koç, önümüzdeki dönemde yapacakları yeni yatırımlarda kârlılık, verimlilik, şirket değeri artışı ve büyüme prensiplerine bağlı kalarak, odaklandıkları sektörlerde yurt içi ve yurt dışındaki satın alma fırsatlarını takip ederek, küresel bir oyuncu olma yönünde yeni adımlar atacaklarını söyledi.

Rekabetçi güçlerini geliştirip performanslarını daha da artırmak için en önemli stratejilerinden biri olan teknoloji ve Ar-Ge yatırımlarına devam kararı aldıklarını açıklayan Koç şöyle konuştu: "Önümüzdeki dönemin en önemli ve vazgeçilmez sektörlerinden biri olan enerji alanında, lider konumumuzu daha da güçlendirecek Tüpraş'ın verimliliğini artırmaya ve dağıtım kanallarını genişletmeye yönelik yatırımlarımıza büyük bir kararlılıkla devam edeceğiz. Güç koşullara karşın hepimizi heyecanlandıran önemli bir adım da rafinerilerimizin ülke motorin açığını maksimum düzeyde karşılayacak şekilde yapılandırılmasına imkan sağlayacak Residium Upgrading (Fuel Oil Dönüşüm) Projesidir. Bu yatırım programını birlikte başarıyla gerçekleştirerek, üreteceğimiz yüksek standartlı motorin ile bir yandan ülkemizin arz güvenliğine katkıda bulunulurken diğer yandan da Tüpraş'ın rekabetçi gücünü ve kârlılığını daha üst seviyelere taşıyacağız. Tüpraş, topluluğumuzun en genç ve güçlü üyesi olarak yaklaşık dört yıla yaklaşan bu sürede başarıyla tamamladığı yapısal dönüşümün yanı sıra son dönemde gerçekleştirdiği risk yönetimindeki üstün performansıyla Koç Topluluğu'nu ulusal ve uluslararası platformlarda daha da üst sıralara taşımıştır."

"HAM PETROL İŞLEME KAPASİTEMİZ YÜZDE 90'DAN YÜZDE 61'E DÜŞTÜ"

Tüpraş Genel Müdür Yavuz Erkut ise Tüpraş'ın ekonomik krizin tam merkezinde bir yıl geçirdiğini, bu dönemde etkilenen sektörlerin başında petrol endüstrisinin geldiğini ifade etti. Erkut, ülkemizde talebin daralmasının rafinaj sektörünü olumsuz yönde etkilediğini söyledi. 2009 yılında Akdeniz rafineri marjlarının son yılların en düşük seviyelerine indiğini, kriz öncesi fiyatların talebe göre belirlenirken bugün ham petrol arzının kısılmasıyla fiyatların oluştuğuna dikkat çeken Erkut, "Ürün talebi düşükken hammadde fiyatının artması rafinerileri zorlamaktadır. Çin ve Hindistan dışında tüm dünya rafinerileri bu dönemde ayakta kalabilmek için kapasite kısıntısına gitmiş, Avrupa ve Amerika'da birçok rafineri üretimlerine ara vermiştir. Gelişmeler rafinaj sektöründe sıkıntının süreceğini işaret etmektedir." dedi.

Kriz ve risk yönetimine rağmen Tüpraş'ın da payına düşeni aldığını, 10 aylık ham petrol işleme kapasitesinin son beş yıldır yüzde 90'larda seyrederken bu yıl yüzde 61 olarak gerçekleştiğini açıklayan Erkut, ara ürünlerle bu oranın yüzde 70'i bulabildiğini kaydetti. Erkut, bu yılın ilk 10 ayında işlenen ham petrol miktarının 2008'e göre yüzde 32 azalarak 14,3 milyon ton olduğunu ifade ederek, "Bize yönelen tüm akaryakıt taleplerini karşıladık. Toplam yurt içi satışımız yüzde 9'luk bir azalma ile 18,2 milyon ton oldu. Üretimden karşılanamayan farkı ara ve son ürün olarak 5,1 milyon tonluk ithalat ile kapattık. Yine bu dönemde geçtiğimiz yıla göre ihracatımız yüzde 50 azalarak 5,2 milyon tondan, 2,8 milyon tona düştü." diye konuştu.

ASIL TOPARLAMA 2011'DE OLACAK

Tüpraş'ın bir yandan kendisiyle yarışırken diğer yandan dünyanın bütün şirketlerinin dayanıklılığının yüzyılda bir görülebilecek büyüklükte bir küresel krizle adeta imtihan edildiğine dikkat çeken Erküt şu açıklamayı yaptı: "Petrol devi şirketler içinde Tüpraş'ın birim kârlılığı en yüksek rafineri şirketi. Kriz sonrası piyasaların toparlanması ile tekrar en üst kapasite kullanımına çıkacağız. Yurt içi ve yurt dışı piyasalardaki gelişmeleri dikkatli bir şekilde gözleyerek değerlendirme yapıyoruz. 2010'da piyasa daha iyi olacağı beklentisi ile asıl toparlanmanın 2011'e doğru olacağını düşünüyoruz."

Tüpraş'ın çalışma kültüründe önceliğe sahip iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre konularındaki duyarlılığa işaret eden Erkut, sözlerini şöyle sürdürdü: "Tüpraş'ı devralırken çevresel yükümlülüklerimiz kapsamında tespit edilen işler için yaklaşık 93 milyon TL harcayarak yüzde 92'sini tamamladık. Çevresel sorumluluğumuzun bilincinde emisyonları azaltmak, atıklarımızı yönetmek üzere her türlü tedbiri almaya devam edeceğiz. İklim değişikliğine neden olan sera gazı emisyonları yakınen izlenip, enerji verimliliği çalışmalarıyla 2007 yılından itibaren yaklaşık 1,4 milyon ton sera gazı salınımı azaltılmıştır. Rafinerilerimizde uygulanan enerji tasarrufu projelerinden 2008 yılında 55,3 milyon TL, 2009 yılı ilk on ayında 40 milyon TL tasarruf elde edilmiştir. Halen devletin desteklediği 17 adet enerji tasarrufu projesinden 6'sı Tüpraş'a aittir."

TÜPRAŞ, KRİZİ MİNİMUM KAYIPLA ATLATMA ÇABASINDA

Koç Holding Enerji Grubu Başkanı Erol Memioğlu da Türkiye'de rafinericiliğin köklerinin, yarım yüzyıl önceye dayandığını belirterek, Tüpraş'ın bu yolculukta hedeflerine ulaşırken daima nitelikli ve disiplinli bir çizgide yol aldığını söyledi.

Türkiye'nin kazanımlarında her zaman en büyük katkıları sağlayan çalışma kültürünün, geçen zaman içerisinde Tüpraş'ı ülke ekonomisinin en değerli varlığı haline getirdiğini ifade eden Memioğlu, "Tüpraş kriz döneminde önemli kayıplar yaşamış olmasına rağmen başta stok yönetimi olmak üzere, aldığı yeni önlemler, zamanında gerçekleştirdiği operasyonlarla krizi minimum kayıpla atlatma çabasındadır. Önümüzdeki zorlu dönemi katkılarınız, aldığımız tedbirler, köklü deneyimimiz, yetişmiş insan kaynağımız ve Koç Topluluğu'ndan aldığımız güçle başarıyla geçeceğimize inanıyorum." ifadesini kullandı.

İzmit, İzmir, Kırıkkale ve Batman rafinerilerinde gerçekleştirilen törenlerde Tüpraş'ta 30, 25, 20, 15 ve 10. hizmet yıllarını dolduran 200 çalışana hizmet beratları verildi.

(CİHAN)

Ömer M. Koç: Daralma döneminde karımızı yüzde 40 yükselttik Ömer M. Koç: Daralma döneminde karımızı yüzde 40 yükselttik Ömer M. Koç: Daralma döneminde karımızı yüzde 40 yükselttik

18 Kasım 2009 Haberleri 1 2 3 4 5