Memur-Sen, meclise yürüdü

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, 2010 Bütçe Kanun Tasarı'nın dar ve sabit gelirlilerin beklenti ve taleplerini karşılamaktan uzak olduğunu söyledi.

Memur-Sen, üyelerinin, sendika önünde başlayan protesto yürüyüşleri TBMM Çankaya Kapısı'nda yapılan basın açıklamasıyla devam etti. Daha sonra, Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, talep ve önerilerini içeren dosyayı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mustafa Açıkalın'a verdi.

TBMM Çankaya Kapısı önünde yapılan açıklamada konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, 62 Milyar TL açık vereceği tahmin edilen 2009 bütçesinden, sermaye kesimin 54 Milyar TL aktarıldığını, bunun da her durumda kazananın sermaye olduğu anlamına geldiğini söyledi. Gündoğdu, ekonomideki küçülmenin faturasının ise büyümeden kendisine pay aktarılmayan kamu çalışanlarına kesildiğini kaydetti.

Memur-Sen Genel Başkanı Gündoğdu, hükümetin Avrupa Sosyal Şartı'nın 5. ve 6. maddelerine koyduğu çekincelere dayanarak kamu çalışanlarına toplu sözleşme ve grev hakkını vermekten kaçındığını belirterek, söz konusu çekinceler kaldırılmadan da İLO'nun 51, 98 ve 151 Sayılı Sözleşmelerine dayanarak kamu görevlilerine toplu sözleşme ve grev hakkının verilebileceğine inandıklarını kaydetti.

Ana muhalefet partisinin, kamu görevlilerine toplu sözleşme ve grev hakkı verilmesi konusunda çalışma yapması gerekirken, kamu görevlilerinin toplu görüşme primleri için Anayasa Mahkemesi'ne iptal davası açmasının anlaşılmaz olduğunu da ifade eden Gündoğdu, Anayasa Mahkemesi'nin de konfederasyonların görüşlerine başvurmadan, sendikalıların yararlandığı tek kazanım olan toplu görüşme primini kaldırarak büyük bir haksızlığın altına imza attığını dile getirdi.

'Yüzdelik zamma gelince, yüzde 2.5 artı 2.5 zamma masada hayır dedik, alanlarda da hayır demeye devam ediyoruz" şeklinde konuşan Gündoğdu, iktidarın Orta Vadeli Mali Program'da 2010 yılı için belirlediği yüzde 5.3'lük enflasyon rakamını bile çok gördüğünü söyledi. Gündoğdu, hükümetin Uzlaştırma Kurulu'nun Memur-Sen'in önerisiyle örtüşen yüzde 4 artı 4 kararını uygulamaktan da imtina ettiği görüşünü tekrarladı.

Ek ödemede iktidarın yanlış hesap yaptığı yönündeki görüşünü tekrarlayan Gündoğdu, "Ek ödeme bu haliyle eksik bir ödemedir, çünkü ek ödeme miktarı eksiktir, ek ödemenin kapsamı eksiktir, ek ödeme düzenlemesinde sendikaların görüşlerinin alınmaması eksikliktir" şeklinde konuştu. Ahmet Gündoğdu, Memur-Sen olarak, ek ödemeye ilişkin takvimin Konfederasyonların da katılımıyla belirlenmesi ve 1 Ocak 2010'dan geçerli olmak üzere ek ödemeye 30 TL artış yapılması, 1 Temmuz 2010'da ilave 30 TL artış gerçekleştirilmesi taleplerini tekrarladı.

KEY olarak bilinen Konut Edindirme Yardımı'nın hak sahiplerine ödenmesi konusunda, Başbakan'ın talimatı üzerine hak sahiplerine üçüncü kez hak tanınmasının kararlaştırılmasını iyi niyetli bir adım olarak gördüklerini söyleyen Gündoğdu, süre aşımı krizinin çözülmesi, yasa tasarısının zaman kaybedilmeden sonuçlandırılarak, hak sahiplerinin alacaklarını ne zaman, nereden ve ne kadar alacağına dair bilgilendirmenin kamuoyuna acilen yapılmasını beklediklerini kaydetti.

Hükümetin, tedavi katılım payında yüzde 33 ila yüzde 150 arasında artış yaptığını söyleyen Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, bu uygulamayla tedavi katılım payının hastadan ve hastalıktan para kazanmaya dönüştüğünü söyledi.

Gündoğdu, katılım payı uygulamasının kaldırılmadığı sürece sağlıkta dönüşüm ve reformun ölü doğacağını, tedavi katılım payının ortaya çıkan bütçe açığını kapatmanın en etkili yolu olarak kullanılmaması için, yanlıştan en kısa zamanda dönülmesini beklediklerini dile getirdi. Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, daha sonra talep ve önerilerini içeren dosyayı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı M. Mustafa Açıkalın'a verdi.

(CİHAN)

Memur-Sen, meclise yürüdü Memur-Sen, meclise yürüdü

18 Kasım 2009 Haberleri 1 2 3 4 5