Kremlin, yıllık 300 milyar doları bulan rüşveti önleyemiyor

Uluslar arası Saydamlık Örgütü, Rusya Devlet Başkanı Dmitri Medvedev'in yıllık 300 milyar doları bulan rüşveti önleyemediğini duyurdu. Her yıl 180 ülkede rüşvet ve yolsuzlukla ilgili yaptığı çalışmaları yayınlayan örgüt Rusya'yı Zimbavi, Kamerun ve Kenya gibi ülkelerle birlikte 146. sıraya koydu.

Rusya rüşvet indeksinde 10 üzerinden 2,2 puan ancak alabildi. Aynı listede Türkiye 4,4 puanla 61. sırada yer alırken, AB ülkelerinden İtalya'nın 4,3 puanla Türkiye'den sonra gelmesi dikkat çekti. Somali 1,1 puanla 180 ülke arasında son sırada yer bulurken, Yeni Zelanda 9,4 puanla ilk sıra yer aldı.

Rusya Devlet Başkanı 2008'de Kremlin'e oturduğu andan itibaren yolsuzluk ve rüşvete savaş açtı. Ülkedeki bu durumun ulusal güvenlik açısından tehdit oluşturduğu belirtildi. Ülke ekonomisinin beşte birini bulan rüşvet çarkı ile ilgili bürokratların Kremlin'den gelen uyarıları yeterince dikkate almadıkları belirtiliyor. Örgüt raporunda Rusya'nın devlet merkezli ekonomik yapısının rüşvet sarmalının büyümesine neden olduğu tespitinde bulunuyor.

BÜROKRATLAR RÜŞVETİ HAK OLARAK GÖRÜYOR

Berlin merkezli örgütün Rusya temsilcisi Yelena Panfilova basına yaptığı açıklamada, Rusya'da rüşvetin bu şekilde devam etmesi durumunda ülke kaynaklarının tükenmeye devam edeceği uyarısında bulundu. Rüşvetle mücadelenin sadece basit yasaların çıkarılması ile mümkün olmadığını ifade eden Panfilova, "Çıkarılan yasaların uygulanması büyük önem taşıyor." dedi. Yetkili, bürokratların rüşveti kendi hakları olarak gördüklerini, bundan vazgeçmeyi de düşünmediklerini ifade etti.

Trafik polisine verilen küçük rüşvetlerden, gümrüklerde yaşanan olaylara ve dev enerji ihalelerindeki yolsuzluklara kadar, rüşvetin milyonlarca Rus'un hayat tarzı olduğu belirtilen raporda, son dönemde bir miktar ilerleme sağlandığı, geçen yıl 147. sırada olan Rusya'nın bir basamak ilerlediği belirtildi.

Raporda 300 milyar dolara ulaşan rüşvet rakamının Rusya'nın 2008'de oluşan 1,7 tirlyon dolarlık gayri safi milli hasılasının yüzde 18'ine denk geldiği bilgisi yer aldı. Rusya'nın gelişmekte olan Hindistan (84), Çin (79) ve Brezilya (75)'dan da çok geride kalması dikkat çekti.

(CİHAN)

Kremlin, yıllık 300 milyar doları bulan rüşveti önleyemiyor

18 Kasım 2009 Haberleri 1 2 3 4 5