Erdoğan, küresel açlığa karşı 'komşusu açken tok yatan bizden değildir' anlayışına dikkat çekti

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Tarım ve Gıda Örgütü'nün (FAO) Gıda Güvenliği Zirvesi'nde dünyada fakir ile zengin ülkeler arasındaki uçuruma dikkat çekti. Erdoğan, "Bu manzaranın sürdürülebilir olmadığı açıktır. Dünyada oluşan bu dengesizliğin ve bu eşitsizliğin bir an önce giderilmesi, en azından bunu için çaba harcanması, yoksulların olduğu kadar, refah içinde olanların da gelecekleri açısından hayati derecede önemlidir." dedi.

Gıda Güvenliği Zirvesi'nin küresel ölçekte bazı zorluk ve sıkıntıların yaşandığı bir dönemde gerçekleştirildiğine dikkat çeken Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 2006'daki gıda krizinin ardından yaşanan küresel mali krizin açlık tehlikesini daha da artırdığını dile getirdi. Tarımsal ürün fiyatlarındaki artışın az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki çiftçilerin olumsuz şekilde etkilendiğini belirten Erdoğan, üretim girdisi için yeterli sermayeye sahip olmayan çiftçilerin üretin yapamadığını söyledi. Erdoğan, bu durumun düşük ve sabit gelirli kesimlerde açlık ve yoksulluğu daha da ağırlaştırdığına vurgu yaptı. Erdoğan, ekonomik kriz nedeniyle gelişmiş ülkelerden geri kalmış ülkelere yapılan yardımlarda azalma beklendiğini ifade etti ve gıda alanında yaşanan olumsuzlukların sorunları daha da derinleştirdiğini kaydetti.

Türkiye G-20 üyesi olarak küresel krize çözüm arayışlarının içinde yer alan bir ülke olduğunu ifade eden Erdoğan, son küresel krizin gerek oluşum nedenleri gerekse krizin aşılması noktasında tüm dünya üzerinde dikkatle durulması gereken mesajlar verdiğini söyledi. Erdoğan, şöyle devam etti: "Ülkeler, bölgeler ve kıtalar arasındaki dengesizlik, israf ve sınırsız tüketim, özellikle de sınırları zorlayan kazanma hırsı küresel ekonomik krizi hazırlayan şartlar olmuştur. Kuzey ile güney arasındaki makasın daha da açıldığını görüyoruz. Krizin aşılması için küresel bir dayanışmanın gerekliliği herkesçe biliniyor."

Gıda noktasında farklı toplumlar arasındaki uçurumu dikkate almak zorunda olduklarını belirten Erdoğan, şunları söyledi: "İletişim çağında yaşıyoruz. Yoksul ülkelerdeki içler acısı manzarayı izlediğimiz gibi, zengin ülkelerdeki sınırsız tüketimi biliyor ve görüyoruz. Bu manzaranın sürdürülebilir olmadığı açıktır. Dünyada oluşan bu dengesizliğin ve bu eşitsizliğin bir an önce giderilmesi, en azından bunu için çaba harcanması, yoksulların olduğu kadar, refah içinde olanların da gelecekleri açısından hayati derecede önemlidir. Adalet duygusunun aşınmasına, merhamet ve dayanışma kavramlarının zafiyete uğramasına izin vermemeliyiz. Bizim medeniyetimiz 'komşusu açken tok yatan bizden değildir' anlayışıyla yardımlaşma, dayanışma ve paylaşımı ön plana çıkarmış, bu en temel insani gerekliliği kurumsal mekanizmalarla yaşatmanın önemini vurgulamıştır."

Türkiye'yi küresel gıda güvenliğine katkı sağlayacak bir ülke olarak nitelendiren Erdoğan, GAP projesi hakkında bilgi verdi.

(CİHAN)


17 Kasım 2009 Haberleri 1 2 3 4 5