Hükümet Sözcüsü Çiçek: Türkiye'de siyasi partilerin, dernekler kadar teminatı yok (3)

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Cemil Çiçek, Türkiye'de siyasi partilerin dernekler kadar teminatı bulunmadığını söyledi.

Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını cevaplandıran Çicek, Başbakanlığa bağlı İnsan Hakları Başkanlığı'nın yapısının değişeceğini açıkladı. Çiçek, daha çok katılım ve daha özerk hale gelmesi için İnsan Hakları Başkanlığı'nın yapısında değişiklik yapacaklarını anlatarak, "Ayrımcılığın Önlenmesiyle İlgili Bir Komisyon kurulması gerekiyor. Yani günümüz dünyasında insan haklarıyla ilgili kurum ve kuruluşların olabildiğince özerk ve kamu denetimine açık olması faydalı kanaati var. Türkiye de demokratik standartları yükseltirken buna dikkat etmeye çalışıyor. Başbakanlığa bağlı bir İnsan Hakları Başkanlığı var ama kadro itibariyle de yaptığı çalışmalar itibariyle de bu ihtiyacı tamamen karşılayamıyor. Daha özerk bir yapıya ihtiyaç var. Verdikleri kararlar, yaptıkları işlerde siyasi iktidarla ilintili olursa, veya onun nüfuzu altında bu görevleri yapıyorsa o zaman bu kurulların, kurumların düzenledikleri raporlar çok fazla güven vermiyor. "dedi.

PARTİLERİN DERNEKLER KADAR TEMİNATI YOK

Siyasi Partilerin Türkçe dışında da propaganda yapabilmesi ile ilgili düzenleme olacak mı soruları üzerine Çicek, "Bu kısa vadede yasal düzenlemeyi gerektirmiyor. Yasal düzenlemeyi gerektirenler daha çok orta vadelidir. Siyasi Partiler Kanunu'nda önemli değişikliklerin yapılması gerektiği ortada, ama çok köklü bir Siyasi Partiler Yasası'nda değişiklik Anayasa ile bağlantılıdır. Türkiye'de siyasi partilerin yeteri kadar teminatı yok. Dernekler, siyasi partilerden daha teminatlıdır. Diyelim ki bir asılsız iddia, bir haksız itham, karşısında hemencecik parti kapatmayla ilgili mekanizmalar harekete geçebilecekse, o takdirde Türkiye'de siyasi istikrarı nasıl sağlayacak. Resmi makamlardan bırakın net açıklamaları muğlak dahi olsa doğrudan veya atfen bu bile faizleri yükseltse borsada 1-2 puan düşüş olsa Türkiye'de zaten hassas dengeler üzerinde ekonomi geçmişten beri gidiyor. Bunun beraberinde getireceği kayıpların haddi hesabı yoktur. Bunun parasal olarak hesabını yapmak dahi mümkün değildir. Bugün siyasi partilerin, dernekler kadar, meslek kuruluşları, odalar kadar teminatı yoktur. Bu Siyasi Partiler Kanununda köklü bir değişikliği gerektiriyor."

Çiçek, partilerin propaganda amacıyla farklı dilde konuşma yapması konusunda ise şunları söyledi: "Propaganda amacı ile hitap edilen kitle ile iletişim kurmak için Siyasi Partiler Kanunu'nda da böyle bir yasakçı hüküm de duruyor. En azından bu ve benzeri maddelerin ayıklanması lazım.'' diye konuştu.

HERKES SÖYLEDİĞİ SÖZÜN FARKINA VARSIN

Çiçek'e AK Parti aleyhine dava açılmasından söz ettiğinin hatırlatılması üzerine, şunları söyledi: ''Her sözün, özellikle kamuda görev yapan insanlara atfen yazılan, çizilen doğrudan veya dolaylı söylenen her şey Türkiye'de en evvel faizlere, Borsa'ya, Türkiye ile ilgili karar verecek olanlara, yatırım yapacak olanlara, olumsuz tesir eder. Onun için siyasi istikrar dediğimiz şey biraz da bu alanlardaki istikrardır. Şimdi sorumsuzca biri parti kapatmayla ilgili dava açacak. Neye göre? 'Benim tahminim öyle.' Bunun vatandaşa neye mal olduğunu herkesin hesap etmesi lazım. O zaman sayısal istikrar oluyor, siyasal istikrar olmuyor. Memlekette neye göre iş yapılacak.? Onun için herkesin söylediği sözün farkında olması gerekir. Bizim temennimiz böyle bir şeyin olmadığıdır. Az önce söyledim gündeme gelen konularla bağlantılı ise talep eden yargı mensubu, dinlemeye konu olan da yargı mensubudur.

Onun dışında bir değerlendirme yapıldığı takdirde bunu tartışma konusu yapacaktır. İşte öyle söyleniyor diye başlanır, bu işleri yapacak kurumları da zan altında bırakmış oluruz. Onun için bunları hiç konuşmamak gerekir.''

BİTTİ.

(CİHAN)


16 Kasım 2009 Haberleri 1 2 3 4 5