İSEDAK Ekonomi Zirvesi sonuç bildirisi olan İstanbul Deklarasyonu'nun okunmasıyla sona erdi

İstanbul Four Seasons Oteli'nde İslam Konferansı Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesinin (İSEDAK) 25. Toplantısı sonuç bildirgesi ile son buldu. Toplantının sonunda sonuç bildirisi olan İstanbul Deklarasyonu Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından katılımcıların onayına sunuldu. Katılımcılar tarafından kabul edilen deklarasyon önümüzdeki dönem için İKT üyesi ülkelerin küresel konularda ortak hareket etme ve ticari ilişkilerini geliştirmelerini öngördü.

'9 Kasım 2009 İSEDAK Ekonomi Zirvesi İstanbul Kararları' olarak tarihe geçen kararlar şunlar:

- Ekonomik ve ticari işbirliğinin artırılması ve özellikle ticaretin giderek serbestleştirilmesi, serbest piyasa kurumları arasında mali işbirliği, özel sektörler arasında işbirliğinin ve doğrudan yatırımların giderek artırılması ve yoksulluğun azaltılmasına yönelik çabaların yoğunlaştırılması hedeflerine olan bağlılığımızı teyit ediyoruz.

- Ekonomik ve ticari işbirliği alanındaki İKT Anlaşmalarının ve tavsiye kararlarının uygulanmasının önemini kabul ederek, tüm Üye Ülkelere ivedilikle bu anlaşmaları imzalayıp, onaylamaları yönünde çağrıda bulunuyoruz.

- On-Yıllık Eylem Planında da belirtilen, 2015 yılı yüzde 20 İKT-İçi Ticaret oranı hedefine olan bağlılığımızı tekrar teyit ederek, İKT-İçi Ticaretin artırılmasının temel vasıtalarından biri olacak İKT Tercihli Ticaret Sistemi'nin uygulanmasına yönelik sarfedilen çabaları takdir ederek tüm Üye Ülkeleri Tercihli Tarife Protokolünü ve Menşe Kurallarını TPS-OIC mümkün olan en kısa zamanda imzalayıp onaylamaya çağırıyoruz.

- Aynı zamanda İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü Tüzüğü'nün (SMIIC) standardizasyon alanında işbirliğini geliştirmek üzere on Üye Ülke tarafından onaylanması gerektiğinin altını çiziyoruz.

- İKB Grubu'nu İSEDAK Projelerine sağladığı finansal destek ve teknik yardımı devam ettirmeye çağırıyoruz.

- İKT Üyesi Ülkelerdeki enerji kaynaklarının çokluğunu görerek, yeni teknolojiler geliştirilmesi, yenilenebilir enerji kaynakları alanında işbirliğinin teşvik edilmesi, enerjinin akıllı kullanımı ile çevresel kaygıları ve iklim değişikliğini de göz önünde bulunduracak şekilde arama ve üretim faaliyetlerinin artırılması konusunda, Üye Ülkelere aralarındaki iletişimi geliştirme çağrısında bulunuyoruz.

- Üye Ülkeleri küresel krizin daha iyi yönetilmesi konusundaki istişareleri devam ettirmeye davet ediyoruz. Daha serbest bir ticaret ve yatırım ortamının toparlanma sürecini kolaylaştıracağı ve İKT bölgesi ve ötesinde refah ve huzuru artıracağını idrak eden bizler, toparlanma sağlanana kadar ekonomik faaliyetlerin desteklenmesi konusunda hemfikiriz.

- İSEDAK'ın Merkez Bankaları ve Borsalar gibi serbest piyasa kurumları arasındaki işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan girişimleri memnuniyetle karşılıyoruz. Ayrıca, İslam bankacılığının önemini ve bu sektördeki çabalarımızın arttırılması ihtiyacını vurguluyoruz.

- Gıda krizinin, özellikle de dar gelirli ve gıda sıkıntısı çeken ülkelerin ekonomileri üzerindeki etkilerinin azaltılmasına duyulan acil ihtiyaca dikkat çekiyoruz. İKT topluluğunda gıda güvenliği ve tarımsal işbirliği konusunda birlikte hareket etmesi gereken bizler, İSEDAK'tan bu konuda öncü bir rol oynamasını bekliyoruz.

- İSEDAK Başkanı'nın, İKT Genel Sekreteriyle işbirliği içerisinde, ekonomik ve ticari işbirliğinin kurumsal yapısının iyileştirilmesi ve alınan tavsiye kararların uygulanmasının etkinliğini artırılması üzerinde düşünmesini rica ediyoruz. Ayrıca İSEDAK'tan Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nın İKT Üyesi Ülkelerin ihtiyaç ve gereksinimlerine uygunluğu açısından gözden geçirmesine ve gerektiği taktirde bir İSEDAK Vizyon Belgesi oluşturmasını istiyoruz.

- İKT-İçi ticaretin geliştirilmesi için üzerine eğilinmesi gereken tarım, turizm ve ulaştırma alanlarındaki işbirliğinin önemini vurguluyor ve İSEDAK'tan bu alanlardaki işbirliğinin canlandırılması yönünde çalışmasını istiyoruz.

- Özel sektörün, Üye Ülkeler arasındaki ekonomik işbirliğinin artırılmasında aktif olarak yer almasının taşıdığı hayati önemi bir kez daha vurguluyoruz. Üye Ülkelerde sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın ve ekonomik refahın arkasındaki itici güç olan Özel Sektörün, bu ülkelerde İKT On Yıllık Eylem Planı'nın uygulanmasına katılımını destekliyoruz.

- Küresel iklim değişikliğinin sebep olduğu sosyal ve ekonomik tehditleri idrak ediyor ve ortak bir İslam hareketinin oluşturulması ve İKT üyesi ülkelerdeki etkilerinin azaltılması için ilgili uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapılması konusunda çağrıda bulunuyoruz. Ayrıca Üye Ülkeleri kalkınma çabalarında, daha çevre dostu politikalar izlemeye davet ediyoruz.

(CİHAN)


09 Kasım 2009 Haberleri 1 2 3 4 5