Türk un ihracatçısına Endonezya'da anti damping soruşturması

Endonezya'da, buğday unu ihraç eden Türk firmalarına karşı açılan anti damping soruşturmasında, konuya açıklık getiren raporlar Endonezya Anti Damping Komitesi (KADI)'ne sunuldu.

İstanbul Hububat Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Zekeriya Mete, KADI'nın Türk firmalarının Endonezya pazarında varlığından rahatsız olan bazı çevreler ve bu çevrelerin haksız başvurularını dikkate aldığını ifade etti.

Endonezya hükümeti, Endonezya'da yerleşik bazı un üreticilerinin şikayeti üzerine 17 Kasım 2008 tarihinde Türkiye'den Endonezya'ya buğday unu ihraç eden Türk firmalarına karşı bir anti damping soruşturması açtı. Soruşturma bir yıla yaklaşırken, Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birlikleri soruşturmaya taraf oldu.

Birlik, soruşturmaya muhatap olan firmalar ve soruşturmanın resmi muhatabı olan Dış Ticaret Müsteşarlığı ile birlikte, Endonezya'nın damping soruşturmalarını yürüten kuruluşu Endonezya Anti Damping Komitesi (KADI) ile çeşitli temaslarda bulundu. Bu temaslarda Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birlikleri KADI karşısında, Türk un ihracatçılarının pozisyonunu savundu. Birlik, savunmasını halen, Endonezya'da kiralanan bir avukatlık şirketi aracılığıyla sürdürüyor.

KADI'nın Türk firmalarının Endonezya pazarında varlığından rahatsız olan bazı çevreler ve bu çevrelerin haksız başvurularını dikkate aldığına ifade eden İstanbul Hububat Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Zekeriya Mete iddiaları şöyle özetledi:

"İlgili çevreler, Türk firmalarının Endonezya pazarına hızla girdiklerini, fiyatlarını normal fiyatın altında tutarak, Endonezyalı un üreticilerine zarar verdiklerini, Türk firmalarının fiyat ve satış politikaları nedeniyle, kendi kârlılıklarının, pazar paylarının ve kapasite kullanım oranlarının düştüğünü iddia ediyorlar."

"SORUŞTURMA AÇILMAMALIYDI"

Bu iddiaların asılsızlığını, KADI'ya sundukları raporlar ve belgelerle ispat ettiklerini anlatan Mete, "Aslına bakarsanız söz konusu anti damping soruşturması hiç açılmamalı idi. Çünkü, soruşturma açılması için yapılan başvuru, DTÖ-Anti Damping Anlaşması ve Endonezya'nın kendi mevzuatı tarafından belirlenen kriterleri taşımıyordu" dedi.

DTÖ Anti Damping Anlaşması'na göre soruşturmanın açılabilmesi için bir endüstride bulunan firmaların üretimdeki payı itibariyle en az yüzde 25'inin yazılı başvuru yapması, en az yüzde 50'sinin bu başvuruyu desteklemesi gerekiyor. Endonezya'nın kendi iç mevzuatına göre ise endüstride bulunan firmaların yüzde 50'sinin zarar görmesi gerekiyor. Ayrıca, zararlar ile Türk firmalarının davranışları arasında bir illiyet bağı bulunması gerekiyor.

Bu koşulların gerçekleşmediğini belirten Mete, bu amaca yönelik olarak KADI'ya dört kez rapor sunduklarını ve iki kez 'hearing' adı verilen duruşma şeklindeki toplantılara katılarak durumu anlattıklarını ifade etti. Mete, şöyle dedi:

"KADI'nın normal değer olarak hesapladığı fiyatlarla ihraç fiyatlarını karşılaştırırken Türkiye'deki işleme rejiminin işleyişini, Türkiye piyasasında satılan buğday unu ile Endonezya'ya ihraç edilen buğday unu arasındaki kalite farklarını ve Endonezya'da üretime başlayan 6 - 7 yeni firmanın varlığını dikkate almalarının DTÖ kurallarının bir gereği olduğunu hatırlattık."

KADI'nın artık karar verme aşamasında olduğunu söyleyen Mete, son olarak "Umarım Dünya Ticaret Örgütü kuralları ve kendi yazılı mevzuatlarına uyan bir karar verir. DTÖ kurallarına ve hukuka uymayan kararların başka hukuki sonuçlar doğurması kaçınılmaz olacaktır" diye ifade etti. Dünyanın her yerinde olduğu gibi Endonezya'da da korumacı eğilimlerin bir miktar arttığını ifade eden Mete, "Ancak korumacılık var diye bu pazarlardan vazgeçecek değiliz. Engelleri aşa aşa yolumuza devam etmeliyiz" şeklinde ifade etti.

27 Haziran - 01 Temmuz 2009 tarihlerinde Devlet Bakanın Zafer Çağlayan'ın da bulunduğu Endonezya'ya yönelik ticaret heyetine katılan ve Endonezya işadamları ile de görüşme fırsatı bulan Mete, iki ülke arasında büyük bir ticaret potansiyeli gözlemlediklerini, bu nedenle 2010 yılında Haziran ayında Endonezya'da bir Türk ürünleri haftası düzenlemeye karar verdiklerini ifade etti.

(CİHAN)

Türk un ihracatçısına Endonezya'da anti damping soruşturması Türk un ihracatçısına Endonezya'da anti damping soruşturması

29 Ekim 2009 Haberleri 1 2 3 4 5