Samsun, 3. Ulusal Tıbbi Cihazlar İmalat Sanayi Kongresi'ne hazırlanıyor

Cerrahi el aletleri sektöründe dünyanın 3. büyük üretim üssü konumunda olan Samsun, bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek Ulusal Tıbbi Cihazlar İmalat Sanayi Kongresi'ne (TİSKON) hazırlanıyor.

6-7 Kasım'da Samsun Atatürk Kültür Merkezi (AKM)'nde gerçekleştirilecek kongreye sektörle ilgilenen bin kişi katılacak. Kongreyi çok sayıda ekonomist, bilim adamı ve gazeteci takip edecek. Türkiye pazarına hakim olan yabancı firma ve ürünlere karşı Türk markalarının ve şirketlerinin söz sahibi olmasının amaçlandığı kongrede yerli firmaların sektördeki yeri ve yaşanan sorunlar masaya yatırılarak Türk markalarının ve şirketlerinin geldiği noktaya dikkat çekilecek.

Türkiye Mimar Mühendis Odaları Birliği (TMMOB) Makine Mühendisleri Odası (MMO) Samsun Şubesi tarafından organize edilen kongre bünyesinde tıbbi cihaz kullanımında kalibrasyon uygulamaları, mevcut yasal mevzuat ve yapılması gerekenler, tıbbi cihaz kullanımında teknoloji yönetimi ve mühendisliğin önemi, sektöre ilişkin kamu destek ve teşvikler gibi konulara ilişkin paneller düzenlenecek.

Dünya genelindeki ihracat hacmi 150 milyar doları bulan sektörde Türkiye'nin payı ise sadece yüzde 0.1. Tıbbi cihaz sektörüne önemli paya sahip Çin, Hindistan, Almanya, Fransa, İtalya ve İngiltere gibi ülkeler, bu sayede ulusal ekonomilerine önemli katkılar sağlıyor. Dünya tıbbi cihazlar sektörü piyasasında istenilen paya henüz sahip olamayan Türk tıbbi cihazlar imalat sektörü son yıllarda hem üretim, hem dış ticaret potansiyelini hızla artıran sektörlerin başında geliyor. Yerli üretim, araştırma ve teknoloji düzeyinin henüz istenilen seviyeye ulaşmamasına rağmen sektörün yeni ürün üretim kapasitesi gün geçtikçe gelişme gösteriyor. Ülke genelinde sektöre yönelik ilk kez yapılan envanter çalışmasına göre sektörel kümelenme İstanbul, İzmir, Ankara, Samsun ve Konya'da yaşanıyor. Sektörde kendini ispatlamaya çalışan 181 Türk firması 500 çeşit tıbbi cihaz üretiyor. Ancak halen iç pazarın yüzde 78'i yabancı firmaların elinde.

Tıbbi cihazlar sektöründe yerli firmaların sorunlara ilişkin açıklama yapan MMO Samsun Şube Başkanı Kadir Gürkan, temel problemin sektöre ilişkin politikalar üretilmemesi olduğuna dikkat çekti.

Sektörle ilgili kamu, sanayi, üniversite, meslek odalarının katılımıyla ulusal plan, politika ve stratejiler oluşturulması gerektiğinin altını çizen Gürkan, "Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan sektörde faaliyet gösteren üretici, satıcı ve ithalatçı firmalara ilişkin veri bankası oluşturma çalışmasının yaygınlaştırılarak bilgilerin ilgili kurum ve kuruluşların paylaşımına açılmalıdır. Sektörde ihtiyaç duyulan her düzeyde yetişmiş nitelikli ara teknik eleman ihtiyacını karşılamaya yönelik, ilgili meslek odaları, üniversiteler, sektörel kuruluşlar ve Mili Eğitim Bakanlığı işbirliği çerçevesinde müfredat programları hazırlanmalı ve meslek liselerinden başlayarak uygulamaya koyulmalıdır. Kongre de bu yüzden önem taşımaktadır." dedi.

Kongreye; TÜBİTAK, GATA Biyo-Medikal Mühendislik Merkezi, TSE Kalibrasyon Merkezi, Türk Cerrahlar Derneği, Hacettepe Üniversitesi Genel Cerrahi Bölümü, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Biyomedikal Kalibrasyon ve Araştırma Dairesi, Osman Gazi Üniversitesi Eğitim ve Uygulama Araştırma Hastanesi, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüt Merkezi, Tüm Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçi Dernekleri Federasyonu (TÜMDEF), Kamu İhale Kurumu Düzenleme Daire Başkanlığı ve Sağlık Bakanlığı'ndan yetkililer, konuşmacı olarak katılacak.

(CİHAN)

Samsun, 3. Ulusal Tıbbi Cihazlar İmalat Sanayi Kongresi'ne hazırlanıyor Samsun, 3. Ulusal Tıbbi Cihazlar İmalat Sanayi Kongresi'ne hazırlanıyor

27 Ekim 2009 Haberleri 1 2 3 4 5